Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Vẽ hai đường thẳng song song

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Vẽ hai đường thẳng song song

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

- Điểm E không nằm trên đường thẳng AB.

Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB

 

ppt 16 trang Khắc Nam 24/06/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Vẽ hai đường thẳng song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN - LỚP 4 
VẼ HAI Đ Ư ỜNG THẲNG SONG SONG 
 CÁCH THIẾT KẾ : Bài gồm 16 Slide. 
Slide 1 : Tên đ ề bài, ng ư ời tr ì nh bày. 
Slide 2 : Cách thiết kế.3 
Slide 3 & 4: Yêu cầu của đ ề bài: Vẽ đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và song song với đư ờng thẳng AB cho tr ư ớc. 
Slide 5,6& 7 : H ư ớng dẫn cách vẽ. 
Slide 8 : Nhận xét và rút ra kết luận. 
Slide 9 : Tr ì nh tự các b ư ớc: Vẽ đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và song song với đư ờng thẳng AB cho tr ư ớc. 
Slide 10 & 11 : Bài tập 1. 
Slide 12, 13 & 14 : Bài tập 2. 
Slide 15 & 16 : Bài tập 3. 
Toán 
Vẽ hai đư ờng thẳng song song 
Vẽ đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và song song với đư ờng thẳng AB cho tr ư ớc. 
A 
B 
E 
. 
Vẽ đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và song song với đư ờng thẳng AB cho tr ư ớc. 
- Điểm E không nằm trên đư ờng thẳng AB. 
A 
B 
E 
M 
N 
. 
Vẽ đư ờng thẳng MN đ i qua đ iểm E và vuông góc với đư ờng thẳng AB 
A 
B 
E 
M 
N 
. 
Vẽ đư ờng thẳng đ i qua đ iểm E và vuông góc với đư ờng thẳng MN vừa vẽ. 
A 
B 
E 
C 
D 
M 
N 
. 
Gọi đư ờng thẳng vừa vẽ là CD. 
® ư ờng thẳng CD song song với đư ờng thẳng AB. 
A 
B 
E 
C 
D 
M 
N 
. 
Nh ư vậy ta đ ã vẽ đư ợc đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và song song với đư ờng thẳng AB. 
 Các b ư ớc vẽ đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và song song với đư ờng thẳng AB: 
B ư ớc 1: Vẽ đư ờng thẳng MN đ i qua đ iểm E và vuông góc với đư ờng thẳng AB. 
B ư ớc 2: Vẽ đư ờng thẳng CD đ i qua đ iểm E và vuông góc với đư ờng thẳng MN ta đư ợc đư ờng thẳng CD song song với đư ờng thẳng AB. 
A 
B 
E 
M 
N 
. 
C 
D 
 Hãy vẽ đư ờng thẳng AB đ i qua đ iểm M và song song với đư ờng thẳng CD. 
C 
D 
. 
M 
LUYỆN TẬP 
Bài 1/53: 
C 
D 
. 
M 
Vẽ đư ờng thẳng đ i qua đ iểm M và vuông góc với đư ờng thẳng CD. 
Gọi đư ờng thẳng vừa vẽ là MN. 
N 
 Vẽ đư ờng thẳng đ i qua đ iểm M và vuông góc với đư ờng thẳng MN. 
® ư ờng thẳng này song song với CD 
®ó chính là đư ờng thẳng AB. 
A 
B 
LUYỆN TẬP 
Bài 2/53: 
 Cho h ì nh tam giác ABC có góc đ ỉnh A là góc vuông. Qua đ ỉnh A, hãy vẽ đư ờng thẳng AX song song với cạnh BC; qua đ ỉnh C, hãy vẽ đư ờng thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đư ờng thẳng AX và CY cắt nhau tại đ iểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong h ì nh tứ giác ADCB. 
B 
A 
C 
LUYỆN TẬP 
Bài 2/53: 
B 
A 
C 
- Vẽ đư ờng thẳng qua A song song với cạnh BC. 
+ Vẽ đư ờng thẳng AH đ i qua A,vuông góc với cạnh BC. 
+ Vẽ đư ờng thẳng đ i qua A và vuông góc với AH, 
Y 
X 
- Vẽ đư ờng thẳng CY, song song với cạnh AB. 
H 
đ ó chính là đư ờng thẳng AX cần vẽ. 
B 
A 
C 
D 
Y 
X 
®ặt tên giao đ iểm của AX và CY là D. 
Các cặp cạnh song song với nhau có trong h ì nh tứ giác ABCD là: 
 AB và DC . 
AD và BC , 
LUYỆN TẬP 
Bài 3/54: 
 Cho h ì nh tứ giác ABCD có góc đ ỉnh A và góc đ ỉnh D là các góc vuông (xem h ì nh vẽ). 
A 
D 
C 
B 
a) Hãy vẽ đư ờng thẳng đ i qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại đ iểm E. b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đ ỉnh E của h ì nh tứ giác BEAD có là góc vuông hay không? 
LUYỆN TẬP 
Bài 3/54: 
A 
D 
C 
B 
E 
 Vẽ đư ờng thẳng đ i qua B, vuông góc với AB, đư ờng thẳng này song song với AD, cắt CD tại E. 
Góc đ ỉnh E của h ì nh tứ giác BEDA là góc vuông. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_ve_hai_duong_thang_song_song.ppt