Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo)

Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo)

Hàng dưới ghi tên của các thôn.

Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.

Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó

4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con.

Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

Hàng dưới ghi tên của các thôn.

Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.

Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột

4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, Thượng

Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con

Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

 

ppt 24 trang ngocanh321 9241
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN TUẦN 5BIỂU ĐỒ ( Tiếp theo)Sau đây là biểu đồ về số chuột mà 4 thôn diệt được Đông Đoài Thượng ThônBiểu đồ có mấy cột?Biểu đồ có 4 cột.Hàng dưới ghi gì?Hàng dưới ghi tên của các thôn.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ gì?.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.Mỗi cột biểu diễn điều gì?Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.Số chi ở đỉnh cột chỉ gì?Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đóSố ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đóMỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.Hàng dưới ghi tên của các thôn.Biểu đồ cho biết gì gì?4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, Thượng.Nêu số chuột của từng thôn diệt được.Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con.Cột cao hơn (thấp hơn) biểu diễn số chuột như thế nào?.Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.Cột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, ThượngCột cao hơn biểu diễn số chuột hiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.Thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thôn Thượng là 2750 con4 thôn được nêu tên trên biểu đồ đó các thôn: Đông, Đoài, Trung, ThượngSố ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đóMỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt được.Các số ghi bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.Hàng dưới ghi tên của các thôn.BÀI TẬP 1Số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã làm.(Cây) (Lớp) Những lớp nào đã tham gia trồng cây?.(Cây) (Lớp) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5 B trồng được bao nhiêu cây?Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây? (Cây) (Lớp) Khối lớp 5 có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?.(Cây) (Lớp) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây? Đó là những lớp nào?.(Cây) (Lớp) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?.(Cây) (Lớp) BÀI TẬP 232001 - 20022003 - 2004SỐ LỚP CỦA MỘT RƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH.Số lớp Một của trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học là như sau: Năm học 2001 – 2002: 4 lớpNăm học 2002 – 2003: 3 lớpNăm học 2003 – 2004: 6 lớpNăm học 2004 – 2005: 4 lớp4642002 - 20032004 - 2005b) Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn của năm học 2002- 2003 là mấy lớp? 4642002 - 20032004 - 20056 – 3 = 3 (lớp)Năm học 2002 – 2003, mỗi lớp Một có 35 học sinh. Hỏi trong năm đó, trường Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?4642002 - 20032004 - 2005Năm 2002 – 2003 trường Hòa Bình có số học sinh lớp Một là:35 x 3 = 105 (học sinh)

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_5_bieu_do_tiep_theo.ppt