Bài giảng môn Toán Khối 4 - Bài 20: Giây, thế kỉ - Năm học 2020-2021

Bài giảng môn Toán Khối 4 - Bài 20: Giây, thế kỉ - Năm học 2020-2021

a) Giây

1 giờ = 60phút

1 phút = 60 giây

b) Thế kỉ 

1 thế kỉ = 100 năm

-Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

-Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

-Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

-Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

-Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Bài 2:

Làm việc nhóm 4

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào ?

Bác Hồ sinh năm 1890 vào thế kỷ : XIX

- Bác Hồ đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Bác Hồ đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 thuộc thế kỷ XX

b) Cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945 thuộc thế kỉ nào?

Cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945 thuộc thế kỉ XX

Bài 3 :

a, Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010 vào thế kỉ :

Thế kỷ thứ 11 ( XI)

Tính đến nay đã được :

1006 năm

b, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938 thuộc thế kỉ :

Thế kỷ thứ : 10 ( X )

Tính đến nay đã được :

1078 năm

 

ppt 13 trang ngocanh321 8150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Khối 4 - Bài 20: Giây, thế kỉ - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán – Lớp 4A2Giây, thế kỷ. Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020ToánGiây, thế kỷ.* Giây:* Thế kỉ:1 giờ =1 phút =1 thế kỉ =- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ một ( thế kỉ I ) Từ năm 101đến năm 200 là thế kỉ thứ hai ( thế kỉ II ) Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ thứ ba ( thế kỉ III ) Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX ) Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt ( thế kỉ XXI ). 60 phút60 giây100 nămThứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020ToánBài 1 (25) :Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 phút = giây 2 phút = giây60 giây = phút 7 phút = giây1 thế kỉ = năm 5 thế kỉ = năm100 năm = thế kỉ 9 thế kỉ = năm13phút =giây1 phút 8 giây = giây12thế kỉ =năm15thế kỉ =năm205060112014201005009002068Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020ToánGiây, thế kỷ.- Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân chống Đông Ngô vào năm 248 vào thế kỉ :Bài 2 (25) - Bác Hồ đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 vào thế kỉ :- Cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945 vào thế kỉ: + Thế kỷ : 20 ( xx)Thế kỷ : 20 ( xx)+ Thế kỷ 3 ( III)Thế kỷ : 19 ( XIX)- Bác Hồ sinh năm 1890 vào thế kỉ :Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020ToánGiây, thế kỷ.1006 năm Thế kỷ thứ : 10 ( X )1078 năm a, Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010 vào thế kỉ :-Tính đến nay đã được : Thế kỷ thứ 11 ( XI)b, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938 thuộc thế kỉ :-Tính đến nay đã được : Bài 3 :Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020ToánGiây, thế kỷ. TRÒ CHƠI : “Ai thông minh”6011 phút = giây 2 phút = giây12060 giây = phút 4 phút = giây1 thế kỉ = năm 6 thế kỉ = năm100 năm = thế kỉ 700năm = thế kỉ 13phút=giây1 phút 3 giây = giây1240100600 7206312Thế kỉ=năm5015Thế kỉ=năm20DAËN DOØCHÀO CÁC EM !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_4_bai_20_giay_the_ki_nam_hoc_2020_20.ppt