Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập chung trang 123

Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập chung trang 123

Bài 4

Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé.

8/12 =(8:4)/(12:4) =2/3; 12/15 = (12:3)/(15:3) = 4/5 ; 15/20 =(15:5)/(20:5) =3/4

Ta có:

2/3 =2𝑥20/3𝑥20 =40/60; 4/5 = 4𝑥12/5𝑥12 = 48/60 ; 3/4 =3𝑥15/4𝑥15 =45/60

48/60 > 45/60 > 40/60

nên

12/15 > 15/20 > 8/12

Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

12/15 ; 15/20 ; 8/12

pptx 5 trang ngocanh321 7810
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Luyện tập chung trang 123", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2, 4, 6, 80Có6Có Bài 3 1518203645253563;;; Trong các phân số phân số nào bằng ? Rút gọn các phân số:20 20 : 4 536 36 : 4 9==15 15 : 3 518 18 : 3 6== 35 35 : 7 5 63 63 : 7 9==59Vậy các phân số bằng là: 5920363563;;;Bài 4Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé. ; ; = = = = ; = =Vì Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: = = = = ; = =Ta có: > > nên > > ; ; 5Bài 2 ( Tr-125) (Đặt tính rồi tính)8647529184677290612901849021500008653867496081034754823073374x1446147974

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_23_luyen_tap_chung_trang_123.pptx