Bài giảng điện tử Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng

Bài giảng điện tử Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng

VD1: Tính.

a) 48352 + 21026 = ?

Bài toán yêu cầu gì ?

- Hãy nêu cách

 thực hiện phép cộng ?

VD2: Tính.

) 236273 + 463211 = ?

b) 327859 + 581728 = ?

Hãy tính và nêu sự khác biệt giữa 2 phép tính trên ?

Bài 4 :

Một huyện trồng được 475 846 cây lâý gỗ

 và 54 690 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng

được tất cả bao nhiêu cây ?

Bài giải:

Số cây huyện đó trồng được là:

475 846 + 54 690 = 530 536 ( cây )

Đáp số : 530 536 cây

 

ppt 16 trang ngocanh321 7630
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng điện tử Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2: Tính.Bài giảng điện tửBài: Phép cộng Toán lớp 4 VD1: Tính.-Bài toán yêu cầu gì ?- Hãy nêu cách thực hiện phép cộng ?a) 48352 + 21026 = ? Hãy nêu kết quả và cách thực hiện phép tính.-Chúng ta thực hiện 2 bước:-Bài toán yêu cầu thực hiện phép cộng. Bước 1: Đặt tính.Bước 2: Tính. Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng một hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu "+ “ và kẻ gạch ngang. Tính: Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Cộng theo thứ tự từ phải sang trái: 48352 210268739648352 + 21026 = 69378VD2: Tính.a) 236273 + 463211 = ?b) 327859 + 581728 = ? Hãy tính và nêu sự khác biệt giữa 2 phép tính trên ? 236273463211449689 3278595817287895099 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 13 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 15 cộng 2 bằng 7,thêm 1 bằng 8 viết 8.8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.Đây là phép cộng có nhớ.Đây là phép cộng không nhớ.Khi cộng phép cộng có nhớ cần nhớ sang hàngbên cạnhKhi cộng phép cộng có nhớ cần lưu ý điều gì?Bài 1: Cách tính nào đúng ?4513 	5371	9884b) 34578	 23501	182863c) 23457	3456	71085Sai. Vì cộng theo thứ tự từ trái sang phải.d) 17462	 3672468145Sai. Vì các chữ số ổ cùng 1 hàng không thẳng cột.Sai. Vì các chữ số ở cùng 1 hàng không thẳng cột.Đúng.Bài 2: Tính.a) 12345 + 85316 = ?b) 27324 + 64443 = ?123412349766197661975638766197662917678176796661 	 	Sai rồi. 	Bạn cần cố gắng 	hơn.	Đúng rồi! Bạn thông minh 	lắm.Bài 2: Tính.c) 43667 + 3696 = ?d) 239855 + 8567 = ?1234123457675248422482354625347363248755257322237412 	 	Sai rồi. 	Bạn cần cố gắng 	hơn.	Đúng rồi! Bạn thông minh 	lắm.Bài 3: Hãy nối cột A với B. 84975 + 20394 = 5462 + 5865 =84656 + 543 =654563 + 5654 = 6602171053998519911327Bài 4 :Một huyện trồng được 475 846 cây lâý gỗ và 54 690 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?Bài giải: Số cây huyện đó trồng được là:475 846 + 54 690 = 530 536 ( cây ) Đáp số : 530 536 cây Bài 5 : Tìm xa) X – 1143 = 785X = 785 + 1143 X = 1928b) X + 113 = 425X = 425- 113 X = 312

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_toan_lop_4_bai_29_phep_cong.ppt