Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 24: Biểu đồ - Bùi Thanh Hải

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 24: Biểu đồ - Bùi Thanh Hải

* Biểu đồ gồm hai cột:

- Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột nói lên điều gì?

- Cột bên trái: ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải: Cho biết số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.

- Biểu đồ có 5 hàng. Mỗi hàng cho biết tên của một gia đình và số con của gia đình đó.

- Biểu đồ trên có mấy cột? - Mỗi cột cho biết về điều gì?

- Cột đầu tiên bên trái ghi tên các lớp 4 tham gia chơi thể thao.

- Bốn cột còn lại cho biết tên các môn thể thao.

Biểu đồ trên

- Biểu đồ trên có mấy hàng? - Mỗi hàng cho biết về điều gì?

- Mỗi hàng ghi tên một lớp và cho biết lớp đó tham gia những môn thể thao nào.

* Bài tập 1:

a. Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

a. Những lớp được nêu tên trong biểu đồ là: Lớp 4A, 4B, 4C

b. Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

b. Khối lớp 4 tham gia 4 môn thể thao là: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.

c. Môn bơi có 2 lớp tham gia là: Lớp 4A và lớp 4C.

 

ppt 13 trang ngocanh321 8460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 24: Biểu đồ - Bùi Thanh Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN PHÁNToánLớp:4GV: BÙI THANH HẢIBiểu đồ NÀM KIỂM TRA BÀI CŨMuốn tìm số trung bình cộng ta làm thế nào? Đây là một biểu đồ nói về các con của năm gia đình.- Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột nói lên điều gì?- Cột bên phải: Cho biết số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.- Biểu đồ có mấy hàng? Mỗi hàng cho biết về điều gì?- Biểu đồ có 5 hàng. Mỗi hàng cho biết tên của một gia đình và số con của gia đình đó.* Biểu đồ gồm hai cột: - Cột bên trái: ghi tên các gia đình.* Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:- Tên của năm gia đình. - Mỗi gia đình có mấy con trai và mấy con gái?- Gia đình cô Hồng- Gia đình cô Mai- Gia đình cô Lan - Gia đình cô Cúc - Gia đình cô Đào có: 2 con gái.có: 1 con trai.có: 1con trai và 1 con gái.có: 1con gái.có: 2 con trai .- Người ta dùng biểu đồ để làm gì?- Để thống kê hoặc so sánh một nội dung liên quan.* Bài tập 1: - Biểu đồ trên có mấy cột? - Mỗi cột cho biết về điều gì?- Cột đầu tiên bên trái ghi tên các lớp 4 tham gia chơi thể thao.Biểu đồ trên có 5 cột.- Bốn cột còn lại cho biết tên các môn thể thao.- Biểu đồ trên có mấy hàng? - Mỗi hàng cho biết về điều gì?Biểu đồ trên có 3 hàng. - Mỗi hàng ghi tên một lớp và cho biết lớp đó tham gia những môn thể thao nào.a. Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?a. Những lớp được nêu tên trong biểu đồ là: Lớp 4A, 4B, 4Cb. Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?b. Khối lớp 4 tham gia 4 môn thể thao là: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.c. Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?c. Môn bơi có 2 lớp tham gia là: Lớp 4A và lớp 4C.* Bài tập 1: d. Môn nào có ít lớp tham gia nhất?- Môn cờ vua chỉ có một lớp tham gia là lớp 4A.e. Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn nào? - Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp cùng tham gia môn đá cầu.* Bài tập 2: - Biểu đồ trên gồm mấy cột? * Biểu đồ trên gồm 2 cột: Cột bên trái ghi tên năm. Cột bên phải ghi số thóc mà gia đình bác Hà đã thu hoạch được trong từng năm.* Bài tập 2: - Biểu đồ trên gồm mấy hàng?* Biểu đồ trên gồm 3 hàng. Mỗi hàng ghi tên một năm và số thóc thu hoạch được trong năm đó của gia đình bác Hà. a. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ?a. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được 50 tạ hay 5 tấn thóc .b. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc?b. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 10 tạ thóc hay là 1 tấn.* Vì năm 2002 thu được 50 tạ (5 tấn) còn năm 2000 chỉ thu được có 40 tạ ( hay 4 tấn)c. Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?Năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất? Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất?c. Cả 3 năm gia đình bác Hà thu được 12 tấn thóc.(40 tạ + 30 tạ + 50 tạ) = 120 tạ = 12 tấn.- Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều thóc nhất. ( 50 tạ hay 5 tấn).- Năm 2001 thu hoạch được ít nhất. ( 30 tạ hay 3 tấn).* Bài tập 2: Dặn dò:

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_24_bieu_do_bui_thanh_hai.ppt