Đề giao lưu Câu lạc bộ môn Toán Lớp 4 – Đề 1- Lần 2 - Năm học 2020-2021

Đề giao lưu Câu lạc bộ môn Toán Lớp 4 – Đề 1- Lần 2 - Năm học 2020-2021

Câu 1 (1,5 điểm)

a)Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là;

A. 4 B. 5 C. 6.

b) ¾ của A là 180. Số A là:

 A. 135 B. 240 C. 180

c) Cho các chữ số 5,7,8,0. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số:

A. 18 số B. 24 số C.32 số

Câu 2.

a) Điền ba số tự nhiên thích hợp vào dãy số sau:11; 13; 15; 17; 19; ; ;

 A. 20 ; 21 ; 22. B. 21 ; 22 ;23. C. 21 ; 23 ; 25.

b) Cho dãy số: 1,2,3,4,5,6, . 194,195. Dãy số trên có bao nhiêu số chẳn?

 A.195 số B. 98 số C. 97 số

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1Km2 = .m2

 A. 1000m2 ; B. 10.000m2 ; C. 100.000m2 ; D. 1.000.000m2

b) 1m2 = cm2

A. 100 cm2 ; B. 1000 cm2 ; C. 10.000 cm2 ; D. 100.000 cm2

c) Có 101 cây cờ gồm 3 màu: xanh, đỏ, vàng. Người ta cứ cắm 1 cây cờ xanh đến 1 cây cờ đỏ rồi đến cây cờ vàng. Hỏi cây cờ thứ 102 là màu gì?

A. Cờ xanh B. Cờ đỏ C. Cờ vàng

 

docx 3 trang cuckoo782 35401
Bạn đang xem tài liệu "Đề giao lưu Câu lạc bộ môn Toán Lớp 4 – Đề 1- Lần 2 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ..
ĐỀ GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ MÔN TOÁN LỚP 4 – ĐÊ 1- Lần 2
NĂM HỌC: 2020-2021
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (1,5 điểm) 
a)Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là;
 4 B. 5 C. 6.
b) ¾ của A là 180. Số A là:
	A. 135	B. 240	C. 180
c) Cho các chữ số 5,7,8,0. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số:
A. 18 số	B. 24 số	C.32 số	
Câu 2. 
a) Điền ba số tự nhiên thích hợp vào dãy số sau:11; 13; 15; 17; 19; ; ; 
 A. 20 ; 21 ; 22. B. 21 ; 22 ;23. C. 21 ; 23 ; 25.
b) Cho dãy số: 1,2,3,4,5,6, .. 194,195. Dãy số trên có bao nhiêu số chẳn?
	A.195 số	B. 98 số	C. 97 số
Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1Km2 = ..m2
 	A. 1000m2 ; B. 10.000m2 ; C. 100.000m2 ; D. 1.000.000m2
b) 1m2 = cm2
A. 100 cm2 ; B. 1000 cm2 ; C. 10.000 cm2 ; D. 100.000 cm2 
c) Có 101 cây cờ gồm 3 màu: xanh, đỏ, vàng. Người ta cứ cắm 1 cây cờ xanh đến 1 cây cờ đỏ rồi đến cây cờ vàng. Hỏi cây cờ thứ 102 là màu gì?
A. Cờ xanh	B. Cờ đỏ	C. Cờ vàng
Câu 4.
a) Tổng của hai số bằng 8. Hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó. Hai số đó là: 
A. 8 và 9 ; B. 8 và 8 ; C. 8 và 0.
b) Nhà Bắc cách nhà Trung 500m, nhà Trung cách nhà Nam 750m. Hỏi nhà Bắc cách nhà Nam. Hỏi nhà Bắc cách nhà Nam bao nhiêu mét? Biết rằng nhà 3 bạn nằm trên trục đường thẳng?
A. 250m	B. 750m	C. 1250m
c) Lan sinh năm đầu tiên thế kỉ XXI. Hỏi đến năm 2010 thì Lan bao nhiêu tuổi?
	A. 10 tuổi	B. 9 tuổi	C.11 tuổi
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 5. số kẹo của Hùng bằng số kẹo của Dũng, hai bạn có tất cả 38 cái kẹo. Tính số kẹo của mỗi bạn.
Câu 6: (1,5 điểm): Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu tăng mỗi chiều lên 4m thì diện tích sẽ tăng thêm 16m2. Tính diện tích đất sau khi đã mở rộng?
ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN
Câu 1 ( 1,0 điểm) Điền vào B.
Câu 2 ( 1,0 điểm) Điền vào C.
Câu 3 ( 2,0 điểm) Ý a) điền vào D.( 1 điểm). Ý b) điền vào C ( 1 điểm)
Câu 4 ( 1,5 điểm) Hai số đó là: 8 và 0 điền vào C.
Câu 5 ( 3,0 điểm) Bài giải
 a) Nếu mỗi kho chứa 20 tấn hàng thì cần số kho là: ( 0.25 điểm)
 : 20 = 90 ( kho) (1,0 điểm)
 b) Nếu mỗi kho chứa 30 tấn hàng thì cần số kho là: ( 0,25 điểm)
 180 : 30 = 60 ( kho) (1,0 điểm)
 Đáp số: 90 kho và 60 kho ( 0,5 điểm).
Câu 6: (1,5 điểm): Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu tăng mỗi chiều lên 4m thì diện tích sẽ tăng thêm 16m2. Tính diện tích đất sau khi đã mở rộng?
Câu 6 ( 1,5 điểm) Bài giải
 a) Diện tích của hình chữ nhật đó là: ( 0,25 điểm)
 15 x 10 = 150 (m2). ( 0,5 điểm)
Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật đó gấp lên số lần là: ( 0,25 điểm)
 ( 15 x 2) x 10 = 300 ( m2) ( 0,5 điểm)
 Đáp số: 300 m2

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_giao_luu_cau_lac_bo_mon_toan_lop_4_de_1_lan_2_nam_hoc_202.docx