Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 (Có đáp án)

Câu 1: Giá trị của chữ số 4 trong số 9 894 901 là:

A. 4 000 000 B. 400 000 C. 40 000 D. 4000

Câu 2: Phân số rút gọn về phân số tối giản là:

A.

B.

C.

D.

 

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 2 tạ = .kg là:

A. 5020 B. 5200 C. 5002 D. 6200

Câu 4: Hình bình hành là hình:

A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

B. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

C. Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Có bốn cạnh bằng nhau.

Câu 5: Phân số bé nhất trong các phân số là:

A.

B.

C.

D.

 

 

doc 4 trang cuckoo782 14775
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Giá trị của chữ số 4 trong số 9 894 901 là:
A. 4 000 000 
B. 400 000
C. 40 000
D. 4000
Câu 2: Phân số rút gọn về phân số tối giản là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 2 tạ = .kg là: 
A. 5020
B. 5200
C. 5002
D. 6200
Câu 4: Hình bình hành là hình:
A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
B. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
C. Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
D. Có bốn cạnh bằng nhau.
Câu 5: Phân số bé nhất trong các phân số là:
A. 
B. 
C. 
D. 
II. Phần tự luận (8 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính:
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:
a) 
b) 
Bài 3 (3 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng chiều dài.
a) Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.
b) Trung bình cứ 100m2 người ta thu hoạch được 120kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:
Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 
I. Phần trắc nghiệm 
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
	D
B
B
A
C
II. Phần tự luận 
Bài 1:
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài 2:
a) 
b) 
Bài 3:
Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:
100 : 5 x 4 = 80 (m)
a) Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:
(100 + 80) x 2 = 360 (m)
Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:
80 x 100 = 8000 (m2)
b) 8000m2 gấp 100m2 số lần là:
8000 : 100 = 80 (lần)
Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được số tạ thóc là:
120 x 80 = 9600 (kg) = 96 (tạ)
Đáp số: a) 360m, 8000m2
b) 96 tạ thóc
Bài 4:

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2020_2021_co_dap.doc