Bài kiểm tra Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Xuyên (Có đáp án)

Bài kiểm tra Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Xuyên (Có đáp án)

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Số nhỏ nhất trong các số: 23 157; 37 508; 25 476; 63 241 là:

A. 23 157. B. 37 508. C. 25 100. D. 63 241

Câu 2: Viết số, chữ thích hợp vào chỗ chấm

 Trong số 1 735 628:

- Chữ số 3 ở hàng . lớp .

- Chữ số ở hàng trăm, lớp

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

 2km = . hm; 5kg 3g = .g ;

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:

Hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên

a / Chu vi hình chữ nhật là: 8 cm

A. 23cm B. 46cm C. 120cm

b / Diện tích hình chữ nhật là:

A. 120 cm B. 130cm2 C. 120 cm2

Câu 5: Viết các số sau thành số La Mã : 12 ; 3 ; 7 ; 9.

 

doc 3 trang cuckoo782 12451
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Xuyên (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH BÌNH XUYÊN
Họ và tên: 
Lớp: 
KIỂM TRA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN – Lớp 4
Năm học : 2020 - 2021 (Thời gian: 40 phút)
ĐỀ LẺ
ĐIỂM 
LỜI PHÊ
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
Số nhỏ nhất trong các số: 23 157; 37 508; 25 476; 63 241 là: 
A. 23 157.	B. 37 508.	C. 25 100.	D. 63 241 
Câu 2: Viết số, chữ thích hợp vào chỗ chấm
 Trong số 1 735 628: 
Chữ số 3 ở hàng . lớp .
Chữ số ở hàng trăm, lớp 
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
15 cm
 2km = .. hm; 5kg 3g = ..g ; 
Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 
Hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên 
a / Chu vi hình chữ nhật là: 8 cm 
A. 23cm 	 B. 46cm	 C. 120cm 
b / Diện tích hình chữ nhật là:
A. 120 cm	 B. 130cm2	C. 120 cm2 
Câu 5: Viết các số sau thành số La Mã : 12 ; 3 ; 7 ; 9.
Câu 6: Tính giá trị biểu thức 780 – 655 : m với m = 5. 
Câu 7: Đặt tính rồi tính
a/ 15 215 + 24 259	b, 34741 – 11850 c	, 7128 x 3	 d, 20 450 : 5
 .
Câu 8: Một vòi nước chảy vào bể trong 4 phút được 120 lít nước . Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ( số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) ? Giải
Câu 9: Khi thực hiện phép nhân một số tự nhiên với số 8, do nhầm lẫn nên bạn Lan đã viết nhầm số 8 thành 6 nên thu được kết quả là 5832. Hỏi tích đúng bạn Lan cần tính là bao nhiêu?
Họ tên GV coi: ..................................................................................................................................
Họ tên GV chấm: ..............................................................................................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN KHỐI 4
Biểu điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Trong số 1 735 628: 
Chữ số 3 ở hàng chục nghìn lớp nghìn
Chữ số 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị.
Câu 3: 2km = 20 hm; 5kg 3g = 5003g 
Câu 4: 
a, Đáp án B b, Đáp án C
Câu 5: Viết các số sau thành số La Mã : 12 ; 3 ; 7 ; 9.
 12: XII; 3: III; 7: VII; 9: IX
Câu 6: Với m = 5 thì 780 – 655 : m = 780 – 655 : 5 = 789 – 131 = 658
Câu 7: Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
Câu 8: 
Bài giải
0,25 điểm
1 phút chảy được số lít nước là 
	120 : 4 = 30 (l) 	
9 phút chảy được số lít nước là: (0,25 điểm)
30 x 9 = 270 (l) (0,25 điểm)
Đáp số: 270 l nước (0,25 điểm)
Câu 9: Bài giải
Số bạn Lan đã nhân với 8 là:
5832 : 6 = 972
Tích đúng bạn Lan cần tính là:
972 x 8 = 7776
Đáp số: 7776

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_4_nam.doc