Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 27: Luyện tập chung trang 35 - Năm học 2020-2021 - Tao Văn Đại

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 27: Luyện tập chung trang 35 - Năm học 2020-2021 - Tao Văn Đại

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 475 36 > 475 836 5 tấn 175kg > 5 75kg

Bài 3: Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm

Khối lớp 3 có 3 lớp. Đó là các lớp: 3A, 3B, 3C

b) Lớp 3A có 18 học sinh giỏi toán

 Lớp 3B có 27 học sinh giỏi toán

 Lớp 3C có 21 học sinh giỏi toán

c) Trong khối lớp 3: Lớp 3B có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp 3A có ít học sinh giỏi toán nhất.

Bài 4: Trả lời các câu hỏi:

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

Năm 2000 thuộc thế kỉ XXI

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

Năm 2000 thuộc thế kỉ XXI

 

ppt 14 trang ngocanh321 5450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 27: Luyện tập chung trang 35 - Năm học 2020-2021 - Tao Văn Đại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTDTBTTH TẢ LÈNGGIÁO VIÊN: TAO VĂN ĐẠITOÁNLUYỆN TẬP CHUNGNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 4A4Học sinh Lớp a. Khối lớp 4 có mấy lớp, đó là các lớp nào ? b. Lớp 4 A có bao nhiêu học sinh ? Lớp 4 B có bao nhiêu học sinh ? Lớp 4 C có bao nhiêu học sinh ?c. Trong khối lớp 4 , lớp nào có nhiều học sinh giỏi toán nhất ? lớp nào có ít học sinh giỏi toán nhất ? * Quan sát biểu đồ học sinh giỏi toán khối 4 và trả lời các câu hỏi sau: KIỂM TRA BÀI CŨThứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020ToánThứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020ToánLuyện tập chungBài 1:Thêi gian:Bài 1: a) Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917HÕt giê10987654321Trß ch¬iRung Chu«ng Vµng2 835 918Thêi gian:Bài 1: b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917HÕt giê10987654321Trß ch¬iRung Chu«ng Vµng2 835 916c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:Trß ch¬iAi nhanh, ai đúng82 360 9452 000 000c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:Trß ch¬iAi nhanh, ai đúng7 283 096200 000c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:Trß ch¬iAi nhanh, ai đúng1 547 238200Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020ToánLuyện tập chungBài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:a) 475 36 > 475 836 5 tấn 175kg > 5 75kg09Khối lớp 3 có lớp. Đó là các lớp ..b) Lớp 3A có học sinh giỏi toán Lớp 3B có học sinh giỏi toán Lớp 3C có học sinh giỏi toánc) Trong khối lớp 3: Lớp có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp có ít học sinh giỏi toán nhất.Bài 3: Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấmBài 3: Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấmKhối lớp 3 có 3 lớp. Đó là các lớp: 3A, 3B, 3Cb) Lớp 3A có 18 học sinh giỏi toán Lớp 3B có 27 học sinh giỏi toán Lớp 3C có 21 học sinh giỏi toánc) Trong khối lớp 3: Lớp 3B có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp 3A có ít học sinh giỏi toán nhất.ToánLuyện tập chungThứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020Bài 4: Trả lời các câu hỏi:a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?Năm 2000 thuộc thế kỉ XXIb) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?Năm 2000 thuộc thế kỉ XXICỦNG CỐ - DẶN DÒCHÀO CÁC EM!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_27_luyen_tap_chung_trang_35_nam_hoc.ppt