Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 127: Luyện tập trang 136 - Trường tiểu học Tân Lập

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 127: Luyện tập trang 136 - Trường tiểu học Tân Lập

 Khởi động

Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào ?

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Bài 1: Tính rồi rút gọn

a/ 3/5 : 3/4

2/5 : 3/10

9/8 : 3/10

b/ 1/4 : 1/2

1/8 : 1/6

1/5 : 1/0

Bài 2

3/5 x x = 4/7

1/8 : x = 1/5

Bài 3: Tính:

a/ 2/3 x 3/2

b/ 4/7 x 7/4

Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau?

Phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau thì có kết quả bằng 1

Bài 4: Một hình bình hành có diện tích 2/5 m2, chiều cao 2/5 m. Tính độ dài đáy của hình đó.

Bài giải:

Độ dài đáy của hình bình hành đó là:

2/5 : 2/5 = 1 (m)

Đáp số: 1 m

 

ppt 13 trang ngocanh321 1530
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 127: Luyện tập trang 136 - Trường tiểu học Tân Lập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 NÀM LUYỆN TẬP (T136) TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP LỤC NGẠN TOÁNLỚP: 4B2* Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào ?Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược Khởi độngTOÁNLUYỆN TẬP a/Bài 1: Tính rồi rút gọnb) x = x = x =x =x =x =Bài 2: Tìm x a/Bài 3: Tính:Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau?Phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau thì có kết quả bằng ... b/c/Phép nhân hai phân số đảo ngược với nhau thì có kết quả bằng 110Bài 4: Một hình bình hành có diện tích m2, chiều cao 	m. Tính độ dài đáy của hình đó. 11 Bài giải:Độ dài đáy của hình bình hành đó là:Đáp số: 1 m12Trò chơi: Ai nhanh ai đúng Phần a15 giây bắt đầu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Đã hết 15 giây Trò chơi: Ai nhanh ai đúng Phần b15 giây bắt đầu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Đã hết 15 giây Trò chơi: Ai nhanh ai đúng Phần c15 giây bắt đầu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Đã hết 15 giây Củng cố: - Bài học hôm nay củng cố cho các em kiến thức gì? Dặn dò: - Về nhà học bài, xem trước bài: Luyện tập (tr 137)(Củng cố về phép chia phân số)15

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_127_luyen_tap_trang_136_truong_tieu.ppt