Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 120: Luyện tập trang 131 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Tân Lập

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 120: Luyện tập trang 131 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Tân Lập

 Bài 1: Tính:

a) 8/3 - 5/3

 = 8-5/3 = 3/3 = 1

b) 16/5 - 9/5

 = 16-9/5 = 7/5

c) 21/8 - 3/8 = 21-3/8 = 18/8 = 9/4

Bài 2. Tính

a.3/4 −2/7= 21/28 − 8/28= 13/28

b.3/8 − 5/16 = 6/16 − 5/16= 1/16

c.7/5 − 2/3= 21/15 - 10/15=11/15

d. 31/36 − 5/6=31/36 − 30/36=1/36

Bài 3: Tính (theo mẫu)

Mẫu:

2 - 3/4 = 8/4 - 3/ 4 = 5/4

a) 2 - 3/2

= 4/2 - 3/2 = 1/2

b) 5 - 14/3

 = 15/3 - 14/ 3 = 1/3

c) 37/12 - 3 = 37/12 - 36/12 = 1/12

ppt 13 trang ngocanh321 1780
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 120: Luyện tập trang 131 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Tân Lập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 NÀM LUYỆN TẬP (T131) TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP LỤC NGẠN TOÁNLỚP: 4B2Toán Luyện tập ( T131)Thứ năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021Toán Luyện tập Bài 1: Tính: Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021Toán Luyện tập Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021Toán Bài 2: Tính Luyện tập Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021Toán Bài 3: Tính (theo mẫu) Mẫu: Bài 3: Tính (theo mẫu) Luyện tập Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021Toán TRÒ CHƠI Hái Quả Các con rất giỏi!Tính: Tính: Tính: Luyện tập Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2021Toán Chuẩn bị bài “Luyện tập chung” trang 131

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_120_luyen_tap_trang_131_nam_hoc_202.ppt