Bài giảng dự giờ môn Toán Khối 4 - Bài 114: Phép cộng phân số - Năm học 2020-2021

Bài giảng dự giờ môn Toán Khối 4 - Bài 114: Phép cộng phân số - Năm học 2020-2021

1.Ví dụ: Có một băng giấy, bạn Nam tô màu 3/8 𝒃ă𝒏𝒈 𝒈𝒊ấ𝒚, sau đó Nam tô màu tiếp 2/8 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ?

Muốn biết bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ta làm tính gì ?

Ta có 3/8 + 2/8

= 3 + 2/8 = 5/8

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Bài 1: Tính.

2/5+3/5= (2+3)/5=5/5=1

3/4+5/4= (3+5)/4=8/4=2

3/8+7/8= (3+7)/8=10/8=5/4

35/25+7/25= (35+7)/25=42/25

Bài 3 Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 2/7 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được 3/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo trong kho

Ô tô 2: 3/7 số gạo trong kho

Cả 2 ô tô: ? số gạo trong kho

Cả hai ô tô chuyển được số gạo trong kho là:

Cả hai ô tô chuyển được là:

2/7 + 3/7 = 5/7 (số gạo trong kho)

Đáp số: 5/7 số gạo trong kho

 

ppt 14 trang ngocanh321 1580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng dự giờ môn Toán Khối 4 - Bài 114: Phép cộng phân số - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021ToánSo sánh hai phân số:54 *Khởi động: Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021ToánVí dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 3 băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp 8 2 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu 8 phần của băng giấy? ?2838Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân sốVí dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 3 băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp 8 2 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu 8 phần của băng giấy??283838+28Ta phải thực hiện phép tính:Ta có:5838+28=3 + 2858=Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân số* Ví dụ:?283838+28Ta tính: phải thực hiện phép tính:=583828+=3 + 28Ta có:Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân số* Ví dụ:35+75=3 + 75=105=2+256545+=2 + 6 +4 12 5=5Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân sốBài 1. Tính: =55535+2=2 + 35=1a)=84454+3=3 + 54=2b)=108878+3=3 + 78c)=422525725+35=35 +7 25d)54=Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân số=57=3 + 27+373727+=27Bài 2. Tính chất giao hoánViết tiếp vào chỗ chấm:2737+3727+;57=2 + 37=Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi Tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số. Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân sốHai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?2737 Bài 3: Giải bài toán.Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân số2737Ô tô 1: số gạo Ô tô 2: số gạo Cả hai ô tô: số gạo ?2737Bài giảiCả hai ô tô chuyển được là: (số gạo trong kho) Đáp số: số gạo trong kho.+=5 757Tóm tắtThứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân sốHết giờ1234567891028+=7839+29+=1+615=++==+=1415793912912131385849815294 3413Trò chơiHết giờ1234567891028+=7839+29+=1+615=++==+=1415793912912131385849815294 3413Trò chơi*Ví dụ:=583828+=3 + 28Ta có:* Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.*Thực hành:2737+3727+=Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021Phép cộng phân sốTrò chơi:	Có hai đội chơi, hai đội trưởng chọn 5 thành viên cho đội mình. 	* Hình thức chơi:	Cô có phép cộng các phân số được ghi trên các bông hoa, nhiệm vụ của mỗi đội là phải nhanh tay tìm được những bông hoa khác chứa các phân số mà khi ghép chúng vào phép cộng trên các bông hoa đã cho sẵn, ta thu được kết quả phù hợp.Đội nào nhanh hơn và ghép đúng nhất sẽ thắng cuộc.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_du_gio_mon_toan_khoi_4_bai_114_phep_cong_phan_so_n.ppt