Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất kết hợp của phép nhân

BÀI 1

Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 5 x 4 = ?

Cách 1: 2 x 5 x 4 = (2 x 5) x 4 = 10 x 4 = 40

Cách 2: 2 x 5 x 4 = 2 x (5 x 4) = 2 x 20 = 40

a, 4 x 5 x 3

Cách 1: 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60

Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3) = 4 x 15 = 60

b, 5 x 2 x 7

Cách 1: 5 x 2 x 7 = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70

Cách 2: 5 x 2 x 7 = 5 x (2 x 7) = 5 x 14 = 70

 

pptx 6 trang Khắc Nam 24/06/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất kết hợp của phép nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết kế bài giảng 
TOÁN 4 
a 
3 
5 
4 
b 
4 
2 
6 
c 
5 
3 
2 
(a x b) x c 
a x (b x c) 
(3 x 4) x 5 = 60 
3 x (4 x 5) = 60 
(5 x 2) x 3 = 30 
5 x (2 x 3) = 30 
 Ta thấy giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau. 
 Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. 
Toán: 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
Cho biểu thức: a x b x c 
 So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng sau: 
(a x b) x c a x (b x c). 
= 
BÀI 1 
Tính bằng hai cách (theo mẫu): 
Mẫu : 2 x 5 x 4 = ? 
Cách 1 : 2 x 5 x 4 = (2 x 5) x 4 = 10 x 4 = 40 
Cách 2 : 2 x 5 x 4 = 2 x (5 x 4) = 2 x 20 = 40 
a, 4 x 5 x 3 
b, 5 x 2 x 7 
Cách 1 : 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60 
Cách 2 : 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3) = 4 x 15 = 60 
Cách 1 : 5 x 2 x 7 = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70 
Cách 2 : 5 x 2 x 7 = 5 x (2 x 7) = 5 x 14 = 70 
Toán: 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
a, 13 x 5 x 2 
= 13 x (5 x 2) 
= 13 x 10 
= 130 
b, 5 x 9 x 3 x 2 
= (5 x 2) x (9 x 3) 
= 10 x 27 
= 270 
BÀI 2 
Toán: 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
 Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. 
(a x b) x c = a x (b x c) 
Toán: 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
 5 x 4 x 2 x 7 x 25 
 Có 8 phòng học, mỗi phòng học có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh đ ang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đ ang ngồi học ? 
Bài giải 
Số học sinh của mỗi phòng là: 
2 x 15 = 30 (học sinh) 
Đáp số: 240 học sinh. 
Số học sinh đ ang ngồi học là: 
30 x 8 = 240 (học sinh) 
TÓM TẮT: 
Có: 8 phòng học 
Mỗi phòng có: 15 bộ bàn ghế 
Mỗi bộ bàn ghế có: 2 học sinh 
Có tất cả : học sinh ? 
Toán: 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
BÀI 3 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_tinh_chat_ket_hop_cua_phep_nhan.pptx