Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Mét vuông

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Mét vuông

Hoạt động 1: Tìm hiểu đơn vị đo diện tích là mét vuông

Hoạt động 2 : Luyện tập

Hoạt động 3: Củng cố

 Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài

Mét vuông viết tắt là

pptx 16 trang Khắc Nam 24/06/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Mét vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÉT VUÔNG 
LỚP 4 
TOÁN 
Kiểm tra bài cũ 
Đề-xi-mét vuông 
Chọn câu trả lời đúng bằng cách giơ bảng chữ a, b, c . 
1/ 
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
a/ = 
b/ > 
c/ < 
Kiểm tra bài cũ 
Đề-xi-mét vuông 
Chọn câu trả lời đúng bằng cách giơ bảng chữ a, b, c . 
2/ 2000cm 2 = dm 2 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
a/ 2 
b/ 20 
c/ 200 
BÀI MỚI 
MÉT VUÔNG 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu đơn vị đo diện tích là mét vuông 
Hoạt động 2 : Luyện tập 
Hoạt động 3 : Củng cố 
 TÌM HIỂU ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH LÀ MÉT VUÔNG 
Hoạt động 1: 
 MỘT MÉT VUÔNG ( ) 
 Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 
 = 
1m 
 Mét vuông viết tắt là 
1m 
 LUYỆN TẬP 
Hoạt động 2: 
28911 
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông 
ĐỌC 
VIẾT 
Chín trăm chín mươi mét vuông 
 990 
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông 
 1980 
 8600 
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông 
1/ Viết theo mẫu: 
2005 
Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông 
 Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
 1 = 
100 
1 
10000 
211000 
4 
150000 
100 = 
 1 = 
 10000 = 
 400 = 
 2110 = 
 15 = 
 10 2 = 
1 
1002 
 Bài 3: Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể? 
 Giải 
Diện tích một viên gạch hình vuông: 
	30 x 30 = 900 ( ) 
Diện tích căn phòng: 
 900 x 200 = 180000 ( ) 
	180000 = 18 
	Đáp số: 18 
 Bài 4: Tính diện tích miếng bìa có kích thước như hình vẽ: 
 5cm 
4cm 
6cm 
3cm 
15cm 
Giải 
Diện tích hình chữ nhật lớn: 
	15 x 5 = 75 ( ) 
Diện tích hình chữ nhật nhỏ: 
	3 x ( 15 – 4 – 6 ) =15 ( ) 
Diện tích miếng bìa: 
	75 - 15 = 60 
	Đáp số: 60 
 CỦNG CỐ 
Hoạt động 3: 
1/Sắp xếp các đơn vị đo theo thứ tự tăng dần: 
1 
2 
3 
4 
DẶN DÒ: 
Về nhà xem lại bài. 
Chuẩn bị: Nhân một số với một tổng. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_met_vuong.pptx