Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hai đường thẳng song song

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hai đường thẳng song song

Bài 1:

a)Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song

song với nhau có trong hình

chữ nhật đó .

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

 

pptx 12 trang Khắc Nam 24/06/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hai đường thẳng song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Toán lớp 4 
Kiểm tra : 
A 
B 
C 
D 
1 
2 
3 
4 
Toán 
Hai đư ờng thẳng song song 
A 
B 
C 
D 
* Khái niệm 
B 
A 
D 
C 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
B 
A 
D 
C 
Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau. 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
H 
G 
I 
K 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
A 
B 
C 
D 
Toán 
Hai đư ờng thẳng song song 
Luyện tập: 
Bài 1 : 
a)Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau. 
Hãy nêu tên từng cặp cạnh song 
song với nhau có trong hình 
chữ nhật đó . 
A 
D 
C 
B 
b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ. 
Q 
M 
N 
P 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
Bài 2 : 
Cạnh BE song song với những cạnh nào? 
B 
C 
A 
G 
E 
D 
Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây: 
a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau. 
b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau. 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
Q 
M 
N 
P 
I 
D 
E 
G 
H 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
Bài 3 : Trong mỗi hình dưới đây: 
Q 
M 
N 
P 
I 
D 
E 
G 
H 
Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
N 
a) 
Q 
M 
p 
 b) 
H 
G 
K 
I 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_hai_duong_thang_song_song.pptx