Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 94: Diện tích hình bình hành - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thanh Hoa

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 94: Diện tích hình bình hành - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thanh Hoa

* Kẻ AH vuông góc với DC.

* DC là đáy của hình bình hành.

* Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành.

S = a x h

S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao

Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Giải:

Diện tích hình bình hành là:

 9 x 5 = 45 (cm )

 Đáp số: 45 cm

Giải:

Diện tích hình bình hành là:

 7 x 9 = 63 (cm )

 Đáp số: 63 cm

Giải:

Diện tích hình bình hành là:

 13 x 4 = 52 (cm2)

 Đáp số: 52 cm2

Bài 3: Tính diện tích hình bình hành, biết:

a) a = 4dm = 40 cm
 h = 34 cm

Bài giải:

Diện tích hình bình hành là:

 40 x 34 = 1360 (cm2)

 Đáp số: 1360 cm2

b) a = 4m = 40dm
 h = 13 dm

Bài giải:

Diện tích hình bình hành là:

 40 x 13 = 520 (dm2)

 Đáp số: 520 dm2

 

ppt 9 trang ngocanh321 1880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 94: Diện tích hình bình hành - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thanh Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 4DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNHGIÁO VIÊN: NGUYỄN THANH HOAThứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 ToánKIỂM TRA BÀI CŨ.Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau- Hãy nêu đặc điểm của hình bình hành?ABCDĐộ dài đáy* Kẻ AH vuông góc với DC.HChiều cao* DC là đáy của hình bình hành.* Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành.ToánDiện tích hình bình hành.Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 DCBAHIXem thầy cắt, ghép hình bình hành ABCD thành hình chữ nhật ABIHToánDiện tích hình bình hành.Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 ABCDHIBAHaahhNhận xét:Diện tích HCN ABIH diện tích HBH ABCD.bằng Chiều dài HCN ABIH bằng của HBH ABCD.độ dài đáy DC ( a) Chiều rộng HCN ABIH bằng của HBH ABCD.chiều cao ( h ) Diện tích hình chữ nhật ABIH là :a x h Vậy diện tích hình bình hành ABCD là: a x hToánDiện tích hình bình hành.Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 haS là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều caoS = a x hDiÖn tÝch hình bình hµnh b»ng ®é dµi ®¸y nh©n chiÒu cao (cïng mét ®¬n vÞ ®o).ToánDiện tích hình bình hành.Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau: 4cm 13cm 9cm 7cmDiện tích hình bình hành là: 9 x 5 = 45 (cm ) Đáp số: 45 cm Giải:22Giải:Giải:Diện tích hình bình hành là: 7 x 9 = 63 (cm ) Đáp số: 63 cm 22 9cm 5cmDiện tích hình bình hành là: 13 x 4 = 52 (cm2) Đáp số: 52 cm2 ToánDiện tích hình bình hành.Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 Bài giải:Đổi : 4dm = 40cmDiện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 1360 (cm2) Đáp số: 1360 cm2 Bài 3: Tính diện tích hình bình hành, biết:a) Độ dài đáy là 4dm chiều cao là 34cm;ToánDiện tích hình bình hành.Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021 CHÀO CÁC EM !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_94_dien_tich_hinh_binh_hanh_nam_hoc.ppt