Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 77: Thương có chữ số 0 - Trường Tiểu học An Hòa

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 77: Thương có chữ số 0 - Trường Tiểu học An Hòa

 2448 : 24 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

* 24 chia 24 được 1, viết 1;

1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;

1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.

* Hạ 4;

4 chia 24 được 0, viết 0.

* Hạ 8, được 48;

48 chia 24 được 2, viết 2;

2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0;

2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

2448 : 24 = 102

 Lưu ý : ở mỗi lần chia kể từ lần chia thứ hai khi hạ ch? số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia sau.

Bài 1: éặt tính rồi tính

 a) 8750 : 35

 23520 : 56

b) 2996 : 28

 2420 : 12

 

ppt 16 trang ngocanh321 6010
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 77: Thương có chữ số 0 - Trường Tiểu học An Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HOA CAU GIAYToỏn – Lớp 4Thương cú chữ số 0. kiểm tra bài cũ đ hay s74283 70 142046 6=6957 420 160 03 3ssToỏnThương cú chữ số 0. 945 35 245 27 009450 : 35 = ? 9450 35 245 270 00 945 : 35 = ?2* 94 chia 35 được 2, viết 2 ; 2 nhân 5 bằng 10 ; 14 trừ 10 bằng 4 , viết 4 nhớ 1; 42 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.25*Hạ 5, được 245 ; 77 nhân 5 bằng 35 ; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3;007 nhân 3 bằng 21, thêm 3 bằng 24 ; 24 trừ 24 bằng 0,viết 0.* Hạ 0 ; 00 Thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị 245 chia 35 được 7, viết 7;0 chia 35 được 0, viết 0.9450 : 35 = 2700359450Chia theo thứ tự từ trái sang phải 2448 : 24 = ?084244824 1 20000Thương có chữ số 0 ở hàng chục* 24 chia 24 được 1, viết 1;1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.* Hạ 4; * Hạ 8, được 48; 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0;2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.4 chia 24 được 0, viết 0. 48 chia 24 được 2, viết 2;2448 : 24 = 102Chia theo thứ tự từ trái sang phải:0 Lưu ý : ở mỗi lần chia kể từ lần chia thứ hai khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia sau. 35 270 000 240048 102 00Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 8750 : 35 23520 : 56b) 2996 : 28 2420 : 12 8750 35 175 250 000b) 2996 28 196 107 00 56 112 420 000 2420 12 0020 201 08 2996 28 196 107 00 2996 28 196 107 00 0 0 0 2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200 lớt nước vào bể bơi. Hỏi trung bỡnh mỗi phút máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước?1 giờ 12 phút97200 lớt bỡnh mỗi phút bơm được bao nhiêu lít trungChiều dàiChiều rộng 307 m97 m3. Một mảnh đất hỡnh chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307 m, chiều dài hơn chiều rộng là 97 m. a) Tính chu vi mảnh đất đó; b) Tính diện tích mảnh đất đó. a) Chu vi mảnh đất là: 307 x 2 = 614 (m) b) Chiều rộng mảnh đất là: ( 307 - 97 ) : 2 = 105 (m) Chiều dài mảnh đất là: 105 + 97 = 202 (m) Diện tích mảnh đất là: 105 x 202 = 21 210 (m2) Đỏp số: a) 614 m b) 21 210 m2 Bài giảiTúm tắtCủng cố Dặn dũ !Chỳc cỏc em chăm ngoan học tốt!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_77_thuong_co_chu_so_0_truong_tieu_h.ppt