Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 57: Nhân một số với một hiệu - Năm học 2020-2021 - Lê Thị Thu

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 57: Nhân một số với một hiệu - Năm học 2020-2021 - Lê Thị Thu

 Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

a × (b – c) = a × b – a × c

Bài 3: Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng ?

Tóm tắt

Có : 40 giá để trứng

1 giá : 175 quả

Đã bán : 10 giá trứng

Còn lại : quả trứng ?

Cách 1:

Số quả trứng cửa hàng có là:

 175 x 40 = 7000 (quả trứng)

Số quả trứng cửa hàng đã bán là:

 175 x 10 = 1750 (quả trứng)

Số quả trứng cửa hàng còn lại là:

7000 – 1750 = 5250 (quả trứng)

 Đáp số: 5250 quả trứng

Cách 2

Số giá trứng cửa hàng còn lại là :

 40 – 10 = 30 (giá trứng)

Số quả trứng cửa hàng còn lại là:

175 x 30 = 5250 (quả)

Đáp số: 5250 quả

 

ppt 12 trang ngocanh321 4940
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 57: Nhân một số với một hiệu - Năm học 2020-2021 - Lê Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GV : LÊ THỊ THUToánTRƯỜNG TH HOẰNG HỢPThứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán:Tính : 135 × (6 + 9) KIỂM TRA BÀI CŨ= 135 × 6 + 135 × 9 = 810 + 1215 = 2025 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể làm như thế nào ?Ví dụ: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 3 × (7 – 5) và 3 × 7 – 3 × 5 Ta có: Nhân một số với một hiệuVậy : 3 × (7 – 5) 3 × 7 – 3 × 5 3 × 7 – 3 × 5 Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán:3 × (7 – 5) = 3 × 2 = 6 = 21 – 15= 6 = ? Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.a × ( b – c ) a × b – a × cSố bị trừSố trừNhân một số với một hiệuThứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán:Vậy : 3 × ( 7 – 5 ) = 3 × 7 – 3 × 5 Một hiệu Một số Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể làm như thế nào ?=Nhân một số với một hiệuThứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán: Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):abca × ( b – c )a × b – a × c3736958523 × (7 – 3) = 123 × 7 – 3 × 3 = 126 × (9 – 5) = 246 × 9 – 6 × 5 = 248 × (5 – 2) = 248 × 5 – 8 × 2 = 24a × (b – c) = a × b – a × c Nhân một số với một hiệuThứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán: Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.a × (b – c) = a × b – a × c Bài 3: Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng ? Tóm tắtCó : 40 giá để trứng1 giá : 175 quảĐã bán : 10 giá trứngCòn lại : quả trứng ?Bài giảiSố quả trứng cửa hàng còn lại là : 175 × (40 – 10) = 5250 (quả) Đáp số : 5250 quả trứngToán:Nhân một số với một hiệuCách 1:Số quả trứng cửa hàng có là: 175 x 40 = 7000 (quả trứng)Số quả trứng cửa hàng đã bán là: 175 x 10 = 1750 (quả trứng)Số quả trứng cửa hàng còn lại là:7000 – 1750 = 5250 (quả trứng) Đáp số: 5250 quả trứngBài giảiBài giảiToán:Nhân một số với một hiệuCách 2Số giá trứng cửa hàng còn lại là : 40 – 10 = 30 (giá trứng) Số quả trứng cửa hàng còn lại là:175 x 30 = 5250 (quả)Đáp số: 5250 quảBài giảiToán:Nhân một số với một hiệuCách 3Số quả trứng cửa hàng còn lại là : 175 x (40 – 10) = 5250 (quả trứng) Đáp số : 5250 quả trứng Bài 4: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức :	 (7 - 5) × 3 và 7 × 3 - 5 × 3 Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số.Bài làm Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau. Ta có: Vậy : (7 – 5) × 3 7 × 3 – 5 × 3 7 × 3 – 5 × 3 (7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6 = 21 – 15= 6 = ? Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể làm như thế nào ?Nhân một số với một hiệuThứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán: Đúng điền (Đ), sai điền (S) thích hợp vào ô trống.a/ (12 – 2) x 3 = 12 x 3 – 2 x 3 = 36 – 6 = 30 b/ 4 x (7 – 4) = 4 x 7 – 4 = 28 – 4 = 24 ĐSTrò chơi: Ai nhanh ai đúngNhân một số với một hiệuThứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020Toán:Chúc các em học giỏi

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_57_nhan_mot_so_voi_mot_hieu_nam_hoc.ppt