Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 48: Luyện tập chung trang 56 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Minh Hiếu

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 48: Luyện tập chung trang 56 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Minh Hiếu

 Quan sát hình vẽ và cho biết

trong hình có:

Bao nhiêu góc nhọn,

 bao nhiêu góc bẹt,

 bao nhiêu vuông?

Kết quả đúng:

 8 góc nhọn

 8 góc bẹt

 8 góc vuông

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Thực hiện nhóm đôi

(Thời gian 2 phút)

3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ).

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

Hoạt động nhóm 4

(Thời gian 3 phút)

4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Biết được nửa chu vi của hình chữ nhật tức là biết được gì?

Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật chúng ta tính như thế nào?

 

ppt 10 trang ngocanh321 3140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 48: Luyện tập chung trang 56 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Minh Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM LỚP 4ATRƯỜNG TH&THCS LÊ DUẨNTRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT HUYỆN ĐÔNG HẢIdgGV : NGUYỄN THỊ MINH HIẾUThứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020TOÁNKHỞI ĐỘNG Quan sát hình vẽ và cho biết trong hình có:ABNCQMPD Bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc bẹt, bao nhiêu vuông? Kết quả đúng: 8 góc nhọn 8 góc bẹt 8 góc vuôngTOÁNLuyện tập chung56Đặt tính rồi tính: 647096726485452936_+386259260837273549(làm bảng con)386259 + 260837726485 - 452936Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020TOÁNLuyện tập chung562. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 6257 989 743 ++= (6257 743) 989++= 7000 989 = 7989+Thực hiện nhóm đôi(Thời gian 2 phút)Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 20203. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ). b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào? TOÁNLuyện tập chung56ABDCIH Đáp án: Cạnh DH vuông góc với cạnh: AD; BC; IH.Đặt tính rồi tính: 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: Hoạt động nhóm 4(Thời gian 3 phút)Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020TOÁNLuyện tập chung564. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì?Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật chúng ta tính như thế nào?Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020Bài toán cho biết gì? Biết được nửa chu vi của hình chữ nhật tức là biết được gì?TOÁNLuyện tập chung564. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. Tóm tắtChiều dàiChiều rộng16cm 4cm? cm? cmThứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020TOÁNLuyện tập chung56Bài 4:Chiều dài hình chữ nhật là: (16 + 4) : 2 = 10 (cm)Chiều rộng hình chữ nhật là:10 – 4 = 6 (cm)Diện tích hình chữ nhật là: 10 x 6 = 60 (cm2) Đáp số: 60 cm2GiảiThứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020TRÒ CHƠI:Ai nhanh -Ai đúngHãy khám phá câu hỏi bí mật ẩn sau các con vật: Hai số đó là: 9 và 0 Ta tìm số bé, lấy tổng trừ hiệu rồi chia cho 2. Tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng một đơn vị đo. Tìm hai số khi biết tổng của của hai số đó là 9. Hiệu của hai số đó là 9? Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào?0Bắt đầu12345CHÀO CÁC EM !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_48_luyen_tap_chung_trang_56_nam_hoc.ppt