Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ - Nguyễn Thị Mỵ

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ - Nguyễn Thị Mỵ

* a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.

Nếu a = 2, b = 3, c = 4

thì a + b + c =

3 + 2 + 4 = 5 + 4 = 9

9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Nếu a = 5, b = 1, c = 0

thì a + b + c =

5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Nếu a = 1, b = 0, c = 2

thì a + b + c =

1+0 + 2 =1+ 0 +2 = 3

3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

* Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được gì?

- Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

Bài 1 : Tính giá trị của a + b + c nếu:

a. a = 5 , b = 7 và c = 10.

* Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10

= 12 +10

= 22

b. a = 12, b = 15, c = 9

Nếu a = 12, b = 15, c = 9 thì a +b +c = 12 + 15 + 9

= 27 + 9

= 36

 

ppt 18 trang ngocanh321 2260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ - Nguyễn Thị Mỵ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG THÀNHTOÁNLỚP 4DGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ MỴBIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ.KIỂM TRA BÀI CŨ + Tính giá trị của biểu thức a + b x 2, với: a = 7, b = 8Nếu a = 7 và b = 8 thì a + b x 2 = 7 + 8 x 2 = 23+ Muốn tính giá trị của biểu thức có chứa hai chữ, ta làm như thế nào?Số cá của AnSố cá của BìnhSố cá của CườngSố cá của cả ba người1. Ví dụ: An, Bình, và Cường cùng câu cá. An câu được con cá. Bình câu được con cá. Cường câu được con cá . Cả ba người câu được con cá.3 2 ? 23 2 + 3 + 4 4 0 5 1 5 + 1 + 05 1 1 0 1 + 0 + 2 a b a + b + ca + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.a b Số cá câu được có thể là:4 0 2 c 2 1 0c ToánBiểu thức có chứa ba chữ * a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ. 9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.Nếu a = 2, b = 3, c = 4thì a + b + c = 3 + 2 + 4 = 5 + 4 = 9 6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.Nếu a = 5, b = 1, c = 0thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6Toán Biểu thức có chứa ba chữ. 3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.Nếu a = 1, b = 0, c = 2thì a + b + c =1+0 + 2 =1+ 0 +2 = 3* Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được gì?- Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c. a + b + cLà biểu thức có chứa ba chữm + n + p + 5x – y – z d x e : f Lấy ví dụ về biểu thức có chứa ba chữ?Bài 1 : Tính giá trị của a + b + c nếu:a. a = 5 , b = 7 và c = 10.b. a = 12, b = 15, c = 9* Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 *Nếu a = 12, b = 15, c = 9 thì a +b +c = 12 + 15 + 9= 22= 12 +10 = 27 + 9= 36a. a = 9, b = 5 , c = 2.- Nếu a = 4, b = 3 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 - Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0b. a = 15, b = 0, c = 37.* Bài 2 .Tính giá trị của a x b x c nếu:= 90= 45 x 2 a) m + n +p = 10 + 5 + 2 = m + (n + p) = 10 + (5 + 2) = 10 + 7 = b) m – n – p = 10 – 5 – 2 = m – (n –p) = 10 – (5 + 2) = 10 – 7 = c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 10 + 10 = (m + n) x p = (10+5) x 2 = 15 x 2 = 1717332030Bài 3. Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị cuả biểu thức:m + n + p m + ( n + p)b) m - n – p m - ( n + p)c) m + n x p (m + n) x pabcP = a + b + cb) Tính chu vi của tam giác biết:a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm. a = 10 cm, b = 10 cm, c = 5 cmc) a = 6 dm, b = 6 dm, c = 6 dmthì P = a + b + c = 5 cm + 4 cm + 3cm = 12 cmBài 4: Độ dài các cạnh hình tam giác là a, b, c.a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.Viết công thức tính chu vi P của tam giác đó. Nếu a = 10 cm, b = 10 cm, c = 5 cmNếu a = 6 dm, b = 6 dm, c = 6 dmthì P = a + b + c = 10 cm +10cm + 5cm = 25cm thì P = a + b + c = 6 dm + 6 dm + 6dm = 18 dmNếu a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cmTRÒ CHƠI: RUNG CHUÔNG VÀNGLuật chơi: Trên màn hình sẽ xuất hiện lần lượt các câu hỏi và kèm theo đáp án. Nhiệm vụ của các em là trong 30 giây tìm ra đáp án đúng Và cử đại diện nhóm trả lời. Nếu nhóm nào trả lời sai thì bạn đó sẽ không được điểm . Tổ nào trả lời đúng hết câu hỏi của chương trình thì nhóm đó chiến thắng và nhận được số điểm thưởng của chương trình là 40 điểm.m + m : pa - b + c -14 4 x b + b : cc : e x dABCDDBCâu 1: Biểu thức chứa 3 chữ là:TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNGHết giờ10987654321Câu 2: Nếu a = 75, b = 41, c = 27 thì a + b – c là: 80 988978ABCDBTRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNGHết giờ10987654321Câu 3: Nếu m = 13, n = 45, p = 9 thì m – n : p là: 8 101513ABCDCTRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNGHết giờ10987654321CHÀO CÁC EM !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_34_bieu_thuc_co_chua_ba_chu_nguyen.ppt