Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 122: Phép nhân phân số - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Quế

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 122: Phép nhân phân số - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Quế

Ví dụ : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và chiều rộng 2/3 m.

a/ Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép nhân:

 4/5 x 2/3

 b/ Ta tính diện tích này dựa vào hình vẽ bên. Nhìn trên hình vẽ ta thấy:

-Hình vuông có diện tích bằng 1m2 và gồm 15 ô, mỗi ô có diện tích bằng 1/15 m2

-Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô. Do đó diện tích hình chữ nhật bằng 8/15 m2.

Muốn nhân hai phân số,ta lấy tử số nhân với tử số,mẫu số nhân với mẫu số.

 Bài 3 Một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m và chiều rộng 3/5 m.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Diện tích hình chữ nhật là:

3/5 x 6/7 = 18/35 m2

Đáp số 18/35 m2

pptx 20 trang ngocanh321 1660
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 122: Phép nhân phân số - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Quế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHÚCToánGV: Nguyễn Thị QuếTiết 121: Phép nhân phân sốJACK TÌM KHO BÁU Kết quả của phép cộng + là x = Kết quả của phép nhân x là Chúc các em học tốt!Thứ năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021ToánPhép nhân phân số81m1m- Hình vuông có ô.- Mỗi ô có diện tích bằng m215-Hình chữ nhật tô màuchiếm ô. -Vậy diện tích hình chữ nhật tô màu bằng m2 - Diện tích hình vuông có cạnh 1m là m2145m23mThứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốVD: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng m. Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép nhân:Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân số1m1m45m23mm28154 x 25 x 3 815==Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân số4 x 25 x 3 815==Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.Thực hànhThứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốBài 1.Tính:Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốBài 1.Tính:Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốBài 2.Rút gọn rồi tính:Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốBài 2.Rút gọn rồi tính:Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốBài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.6735Baøi giaûiDieän tích hình chöõ nhaät laø:Ñaùp soá:Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021TOÁN Phép nhân phân sốMuốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?Củng cốChúc các em học tốt!

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_122_phep_nhan_phan_so_nam_hoc_2020.pptx