Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài 112 Luyện tập chung trang 123 phần 2 - Năm học 2020-2021 (Bản đẹp)

Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài 112 Luyện tập chung trang 123 phần 2 - Năm học 2020-2021 (Bản đẹp)

- Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào?

- Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh hai phân số mới.

Bài 1:Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:

a) 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) 75□chia hết cho 9

Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?

Bài 2: Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái

 a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của lớp đó.

 b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp đó.

 Bài giải

 Tổng số học sinh lớp đó là:

 14 + 17 = 31 (học sinh)

 Số học sinh trai bằng học sinh cả lớp

 Số học sinh gái bằng học sinh cả lớp

 

ppt 8 trang ngocanh321 1870
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài 112 Luyện tập chung trang 123 phần 2 - Năm học 2020-2021 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? - Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh hai phân số mới.* Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.ToánLuyện tập chung (trang123) Bài 1:Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:a) 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5c) 75□chia hết cho 9 Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ? Bài 1:Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:a) 75 2 để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5c) 75 chia hết cho 9 Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?Số 756 chia hết cho 2 và 3.6Bài 2: Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của lớp đó. b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp đó. Bài giải Tổng số học sinh lớp đó là: 14 + 17 = 31 (học sinh) Số học sinh trai bằng học sinh cả lớp Số học sinh gái bằng học sinh cả lớp Bài 3: Trong các phân số phân số nào bằng ? Bài làmCác phân số bằng là: Chào tạm biệt các em !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_bai_112_luyen_tap_chung_trang_123_p.ppt