Kế hoạch bài dạy Khoa học 4 - Tuần 2, Tiết 3: Trao đổi chất ở người (Tiết 2) - Trần Thị Huyền

Kế hoạch bài dạy Khoa học 4 - Tuần 2, Tiết 3: Trao đổi chất ở người (Tiết 2) - Trần Thị Huyền

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm được quá trình trao đổi chất ở người.

2. Kĩ năng:

- Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.

- Biết được nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết.

3. Thái độ: HS yêu thích môn Khoa học.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: video, máy chiếu, phấn màu

- Học sinh: Bộ đồ chơi “Ghép chữ vào chỗ trong sơ đồ”

 

doc 2 trang xuanhoa 08/08/2022 1290
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Khoa học 4 - Tuần 2, Tiết 3: Trao đổi chất ở người (Tiết 2) - Trần Thị Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN THANH XUÂN	 	 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH 	 	 Môn: KHOA HỌC
GV : Trần Thị Huyền 	 Tiết 3: Trao đổi chất ở người (tiết 2) 
 Lớp : 4A
 Ngày tháng năm 20
I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Nắm được quá trình trao đổi chất ở người.
2. Kĩ năng:
- Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.
- Biết được nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết.
3. Thái độ: HS yêu thích môn Khoa học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: video, máy chiếu, phấn màu
- Học sinh: Bộ đồ chơi “Ghép chữ vào chỗ trong sơ đồ”
III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Thời gian
Nội dung kiến thức
và kĩ năng cơ bản
Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
4-5’
1. Ổn định tổ chức
2. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS TLCH:
+ Thế nào là quá trình TĐC?
+ Vì sao con người cần TĐC?
- GV nhận xét
- Hát tập thể
- 2-3 HS TLCH
- Nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe
1-2’
3.Bài mới: 
3.1.GTB 
- Nêu mục đích và y/c tiết học 
- Ghi bảng tên bài
- HS lắng nghe
- HS ghi vở
12-13’
3.2. Các hoạt động 
a. Hoạt động 1: Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người 
MT: Kể tên những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó
- GV đặt vấn đề và nêu yêu cầu: 
quan hình 8/sgk, thảo luận nhóm 2, hoàn thành câu hỏi trong phiếu HT: 
+ Nêu tên và chức năng của các cơ quan?
+ Cơ quan nào t/h trực tiếp vào quá trình TĐC giữa cơ thể với môi trường?
- GV ghi tóm tắt kết quả lên bảng
- GV nêu câu hỏi để HD HS rút ra 
- HS lắng nghe
- HS quan sát và thảo luận theo cặp
- HS trình bày kết quả
- Nhận xét, bổ sung
- HS ghi vở
KL:
+ Nêu biểu hiện bên ngoài của TĐC?
+ Cơ quan nào t/h trực tiếp vào quá trình TĐC giữa cơ thể với môi trường?
+ Vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc t/h qtrình TĐC diễn ra bên trong cơ thể?
- GV chốt ý: SGK/32
- HS thảo luận nhóm 2
- Báo cáo KQ
- 1 vài HS nhắc lại
13-14’
b. Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người
TC: Ghép chữ (H5/sgk)
MT: Mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người. Nếu 1 cơ quan ngừng hoạt động thì cơ thể sẽ chết.
- GV phát mỗi nhóm 1 bộ đổ chơi
- Nhóm HS lựa chọn các phiếu cho trước để ghép vào chỗ ... cho phù hợp
- Đại diện trình bày sản phẩm
- Y/c Các nhóm cử đại diện làm BGK chấm theo tiêu chí: ND, hình thức, thời gian.
- GV và BGK chấm, phân định thắng thua
- GV nêu câu hỏi:
+ Hàng ngày cơ thể lấy vào những gì và thải ra MT những gì?
+ Nhờ cơ quan nào mà qtrình TĐC ở bên trong cơ thể được t/h?
+ Nếu 1 trong các cơ quan ngừng hoạt động thì cơ thể sẽ ntn?
- HS làm việc theo nhóm
- HS trình bày sản phẩm và thuyết minh cho sơ đồ
- HS khác nghe và hỏi, nêu nhận xét
- HS suy nghĩ và TLCH
1-2’
1-2’
4. Củng cố
5. Dặn dò
- GV rút ra KL
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
- 2-3 HS nhắc lại 
- HS lắng nghe
*ĐIỀU CHỈNH : 
- Bổ sung năm học 
- Bổ sung năm học 

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_khoa_hoc_4_tuan_2_tiet_3_trao_doi_chat_o_ng.doc