Giáo án Khoa học 4 - Tuần 7 - Bài: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

Giáo án Khoa học 4 - Tuần 7 - Bài: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Giúp HS kể tên 1 số bệnh lây qua đường tiêu hoá & nhận thức được mỗi nguy hiểm của 1 số bệnh này.

2. Kỹ năng:

- Nêu nguyên nhân & cách phòng bệnh.

3. Thái độ

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh & vận động mọi người cùng thực hiện.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh SGK

 

docx 2 trang xuanhoa 08/08/2022 3740
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học 4 - Tuần 7 - Bài: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2018
Tuần: 7
Tiết : 
PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA
Mục tiêu : 
1. Kiến thức: 
 Giúp HS kể tên 1 số bệnh lây qua đường tiêu hoá & nhận thức được mỗi nguy hiểm của 1 số bệnh này.
2. Kỹ năng: 
Nêu nguyên nhân & cách phòng bệnh.
3. Thái độ
Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh & vận động mọi người cùng thực hiện.
Đồ dùng dạy học: 
Tranh SGK
Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian
Nội dung HĐ dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
1. Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng TLCH: 
+ Nêu nguyên nhân tác hại & cách phòng bệnh béo phì?
- GV nhận xét đánh giá
- 3 HS trả lời - N/x
2. Bài mới:
3’
a. Giới thiệu:
GV giới thiệu & ghi bài
- HS ghi vở
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
7’
Hoạt động 1: 
Một số bệnh lây qua đường tiêu hoá
- GV nêu câu hỏi, gọi HS lần lượt trả lời:
+ Trong lớp ta bạn nào đã bị đau bụng hoặc tiêu chảy?
+ Khi đó con cảm thấy thế nào?
+ Kể tên 1 số bệnh lây qua đường tiêu hoá?
- GV chốt, giảng
+ Các bệnh lây qua đường tiêu hoá nguy hiểm ntn?
- GV kết luận (SGV)
- 3,4 HS TLCH
- 2,3 HS nối tiếp kể
- Lắng nghe
- HS trả lời
7’
Hoạt động 2: 
Nguyên nhân & cách phòng bệnh
+) GV yêu cầu HS quan sát H tr 30, 31 SGK & trả lời câu hỏi:
- Chỉ & nói về nội dung từng hình.
- Việc làm nào có thể dẫn đến lây bệnh qua đường tiêu hóa? Tại sao?
- Việc làm nào của bạn có thể đề phòng các bệnh đó?
+ Nêu nguyên nhân & cách phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá?
- GV chốt ý & ghi bảng lớp
- HS hoạt động nhóm
- HS thảo luận nhóm 2
- HS đại diện nhóm trả lời câu hỏi 
- N/x,bổ sung
 - 2 HS trả lời
13’
Hoạt động 3: 
Vẽ tranh cổ động
+ Hãy vẽ tranh tuyên truyền mọi người cùng giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá?
- GV đánh giá
- HS hoạt động nhóm
- Trình bày & n/x
5’
3. Củng cố - Dặn dò:
+ Nêu cách đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá?
- GV nhận xét giờ học
 - Dặn dò
- 1,2 HS nêu
- Lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_4_tuan_7_bai_phong_mot_so_benh_lay_qua_duon.docx