Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 122: Phép nhân phân số - Năm học 2020-2021

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 122: Phép nhân phân số - Năm học 2020-2021

Ví dụ 2: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và chiều rộng 2/3 m.

a/ Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép nhân:

 4/5 x 2/3

 b/ Ta tính diện tích này dựa vào hình vẽ bên. Nhìn trên hình vẽ ta thấy:

-Hình vuông có diện tích bằng 1m2 và gồm 15 ô, mỗi ô có diện tích bằng 1/15 m2

-Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô. Do đó diện tích hình chữ nhật bằng 8/15 m2.

2.Quy tắc:

Muốn nhân hai phân số,ta lấy tử số nhân với tử số,mẫu số nhân với mẫu số.

 Bài 3 Một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m và chiều rộng 3/5 m.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Diện tích hình chữ nhật là:

3/5 x 6/7 = 18/35 m2

Đáp số 18/35 m2

 

ppt 16 trang ngocanh321 1690
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 122: Phép nhân phân số - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021ToánPhép nhân phân số * Khởi động: - Bài 1. Tính:+ Bài 5: Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có số học sinh học Tiếng Anh và số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp73Bài giảiSố học sinh học Tin học và Tiếng Anh chiếm số phần là: (tổng số học sinh)Đáp số:Tổng số học sinh* Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? *Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Phép nhân phân sốVí dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng Bài giải Tóm tắtChiều dài:Chiều rộng:Tính diện tích hình chữ nhật?b) Ta tính diện tích này dựa vào hình vẽ bên.Nhìn trên hình vẽ ta thấy: Hình vuông có diện tích bằng và gồm 15 ômỗi ô có diện tích bằng Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô.- Do đó diện tích hình chữ nhật bằng 1m1m Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán 4 x 2 5 x 3 ==8 15 = Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Phép nhân phân số Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng Bài giải Tóm tắtChiều dài:Chiều rộng:Tính diện tích hình chữ nhật? (m2)= Diện tích hình chữ nhật là:Đáp số:= Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Phép nhân phân sốQuy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số =-Tử số -Mẫu số Tử số Mẫu số 8151. Tính : Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Phép nhân phân sốQuy tắc:Xem sách giáo khoa trang 1322. Rút gọn rồi tính: Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Phép nhân phân sốQuy tắc:Xem sách giáo khoa trang 1323. Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật đó.Tóm tắtChiều dài : Chiều rộng : Diện tích: ? Bài giảiDiện tích hình chữ nhật là :Đáp số : Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Toán Phép nhân phân sốQuy tắc:Xem sách giáo khoa trang 132Củng cố- HS ghi nhớ quy tắc phép nhân phân số:- Làm các bài tập ở VBT toán trang 43:

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_122_phep_nhan_phan_so_nam_hoc_2020.ppt