Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 11: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 11: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

2. Xây dựng kế hoạch tuần 11

Học tập: Học và làm bài đầy đủ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thi đua học tập chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nề nếp: Duy trì nề nếp, nội quy lớp học trực tuyến, bật camera đầy đủ, tích cực hang hái phát biểu xây dựng bài

Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k của Bộ y tế về phòng chống Covid - 19

 

ppt 19 trang Khắc Nam 26/06/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 11: Biết ơn thầy giáo, cô giáo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh hoạt lớp tuần 10 
Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo 
1. Tổng kết hoạt động tuần 10 
Nề nếp 
Tốt 
Chưa tốt 
Vào lớp đúng giờ, đầy đủ buổi sáng 
Làm bài và nộp bài đầy đủ 
Thực hiện tốt nội quy lớp học 
Buổi chiều một số bạn vắng không lí do 
Một số bạn không nộp BTVN hoặc không đúng yêu cầu 
Một số bạn không bật cam, nhắc nhở nhiều lần, gọi không trả lời, hoặc không chú ý học 
2. Xây dựng kế hoạch tuần 11 
Học tập: Học và làm bài đầy đủ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thi đua học tập chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 
Nề nếp: Duy trì nề nếp, nội quy lớp học trực tuyến, bật camera đầy đủ, tích cực hang hái phát biểu xây dựng bài 
Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k của Bộ y tế về phòng chống Covid - 19 
3. Sinh hoạt tập thể theo chủ điểm: 
BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO 
Câu 1 
Câu 2 
Câu 3 
Câu 4 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11 
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20 
Câu hỏi 
Cứu trợ 
Khán giả 
Luật chơi 
Cuộc thi 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
E 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
C 
D 
E 
A 
B 
C 
D 
S ẵn sàng 
Câu hỏi 1 
Đáp án 
Rung chuông vàng 
Câu 1 
Câu 2 
Câu 3 
Câu 4 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11 
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20 
15 gi©y b¾t ®Çu 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
11s 
12s 
13s 
14s 
15s 
§· hÕt 15 gi©y 
20/11 
 Kỉ niệm ngày “ Nhà giáo Việt Nam ” hàng năm được tổ chức 
vào ngày nào? 
Câu hỏi 2 
Đáp án 
Rung chuông vàng 
Câu 2 
Câu 3 
Câu 4 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11 
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20 
15 gi©y b¾t ®Çu 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
11s 
12s 
13s 
14s 
15s 
§· hÕt 15 gi©y 
Thầy 
 Điền vào chỗ chấm: 
Muốn sang thì bắt cầu Kiều 
Muốn con hay chữ phải yêu kính . 
Câu hỏi 3 
Đáp án 
Rung chuông vàng 
Câu 3 
Câu 4 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11 
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20 
Bụi phấn 
Khi thầy viết bảng  Bụi phấn rơi rơi  Có hạt bụi nào  Rơi trên bục giảng  Có hạt bụi nào  Vương trên tóc thầy... 
Là lời của bài hát nào? 
Trong hai câu dưới đây tác giả so sánh cô giáo với ai? 
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo 
 Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. 
Câu hỏi 4 
Rung chuông vàng 
Câu 4 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11 
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20 
15 gi©y b¾t ®Çu 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
11s 
12s 
13s 
14s 
15s 
§· hÕt 15 gi©y 
Mẹ hiền 
Đáp án 
 Hãy điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau: 
Công cha nghĩa mẹ, ơn . 
Ngàn năm bia đá vẫn hoài tri ân. 
Câu hỏi 5 
Đáp án 
Rung chuông vàng 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11 
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20 
15 gi©y b¾t ®Çu 
01s 
02s 
03s 
04s 
05s 
06s 
07s 
08s 
09s 
10s 
11s 
12s 
13s 
14s 
15s 
§· hÕt 15 gi©y 
Thầy 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ 
 C 
Ả 
M 
Ơ 
N 
1.Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác ta thường nói lời gì ? 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bắt đầu 
 B 
Ụ 
I 
P 
H 
Ấ 
N 
2.Một bài hát nói về người thầy của nhạc sĩ Vũ Hoàng? Bắt đầu bằng chữ B. 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bắt đầu 
3. Công việc chính của học sinh, gồm 6 chữ cái và bắt đầu bằng chữ H. 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bắt đầu 
 H 
Ọ 
C 
T 
Ậ 
P 
 P 
H 
Ấ 
N 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bắt đầu 
4.Một dụng cụ quen thuộc với thầy giáo gắn liền với bảng? 
 T 
H 
Ầ 
Y 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bắt đầu 
5.Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong câu tục ngữ sau : “Không [ .] đố mày làm nên” 
Y 
Ê 
U 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bắt đầu 
6. Điền vào chỗ chấm: 
“ Muốn sang thì bắc cầu Kiều 
Muốn con hay chữ thì [ ] lấy thầy”. 
B 
Ụ 
I 
P 
H 
Ấ 
N 
 P 
H 
Ấ 
N 
T 
H 
Ầ 
Y 
Y 
Ê 
U 
 C 
 Ả 
M 
Ơ 
N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ 
Ơn Thầy 
H 
Ọ 
C 
T 
Ậ 
P 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoat_lop_5_thang_11_biet_on_thay_giao_co_giao.ppt