Câu hỏi thi Rung chuông vàng Lớp 4

Câu hỏi thi Rung chuông vàng Lớp 4

Câu 1: Tiếng đầy đủ gồm mấy bộ phận ?

Câu 2 : Hãy viết tên Tỉnh ta hiện nay ?

Câu 3: Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau

Câu 4 : Viết lại cho đúng tiếng viết sai chính tả trong câu sau:

Lưng tần phơi nắng phơi sương

Câu 5 : Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Rộng bao nhiêu km?

Câu 6: Cây công nghiệp đưưîc trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là cây gì ?

Câu 7 : Bốn con trâu và 2 con gà có bao nhiêu cái chân ?

 

ppt 40 trang ngocanh321 63752
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi thi Rung chuông vàng Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thi rung chuông vàngKHỐI 4?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 1: Tiếng đầy đủ gồm mấy bộ phận ?(3 bộ phận)302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 2 : Hãy viết tên Tỉnh ta hiện nay ?Quảng Nam 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 3: Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau(102) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 4 : Viết lại cho đúng tiếng viết sai chính tả trong câu sau:Lưưng tần phơi nắng phơi sương. (Trần)302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 5 : Dóy nỳi Hoàng Liờn Sơn dài bao nhiờu km? Rộng bao nhiờu km? ( Dóy Hoàng Liờn Sơn dài khoảng 180km và trải rộng gần 30km.)302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 6: Cây công nghiệp đưược trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là cây gì ?(Cây cà phê) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 7 : Bốn con trâu và 2 con gà có bao nhiêu cái chân ?(20 chân) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 8 : Đà Lạt nằm trên Cao nguyên nào ? (Cao nguyên Lâm Viên) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 9 : Những từ nào không gần nghĩa với các từ cùng dòng ?a. nhân ái c. nhân loại c. nhân đức b. nhân loại 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 10 : Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thànhlập vào năm:A. 1930 B. 1931 C. 1941 D.1945(năm 1941) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 11 : Ghi lại công thức tính diện tích hình vuông có cạnh là a ?(S = a x a) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 12 : Nưước Văn Lang có bao nhiêu đời vua Hùng ?(18 đời vua Hùng) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 13 : Ngưười bị bệnh bưướu cổ là do thiếu chất gì ?(I ốt) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 14 : Khởi nghĩa Hai Bà Trưưng diễn ra vào năm nào ? (Năm 40) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 15 : Phần đất liền của nưước ta có dạng hình gì ? (chữ S) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 16: - Ai làm vua nước Âu Lạc?Thục Phỏn - An Dương Vương.302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 17 : Mẹ của bạn nhỏ trong bài "Mẹ ốm" có thói quen đọc truyện gì ?(Truyện Kiều) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 18 : Hai số lẻ liên tiếp có Trung bình cộng là 40. Vậy 2 số đó là bao nhiêu ?39 và 41 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 19 : Câu thơ :"Bão bùng thân bọc lấy thânTay ôm tay níu tre gần nhau thêm " Gợi lên phẩm chất gì của ngưười dân Việt Nam ? (Đoàn Kết) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 20 : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất vào năm 981. Năm đó thuộc thế kỉ thứ bao nhiêu ?(Thế kỉ 10) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 21 : Ngày mồng 1 tháng 6 là ngày gì ? (Quốc tế thiếu nhi) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 22 : Ghi lại tên Tỉnh, Thành phố đã viết đúng chính tả ?a. Bắc Ninh b. hải Phòng c. Yên bái c. sóc trăng a. Bắc Ninh302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 23 : 1 tấn bông nhẹ hơn 10 tạ sắt đúng hay sai ? (Sai) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 24 : Bài hát “Quốc ca Việt Nam" nhạc và lời của nhạc sĩ nào ? ( Nhạc và lời: Văn Cao) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 25 : Tết trung thu độc lập trong bài "Trung thu độc lập" là tết năm nào ? (Năm 1945) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 26: Giống như động vật, thực vật, con người cần những gỡ để duy trỡ sự sống?Con người cần thức ăn, nước uống, khụng khớ, nhiệt độ thớch hợp, ỏnh sỏng, .302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 27: . Đặc điểm địa hỡnh của vựng đồi ở trung du Bắc Bộ?Đỉnh trũn, sườn thoải. 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàng(30 phút) Câu 28 : giờ = ............ phút302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 29: Trung du bắc bộ nằm ở đõu? Nằm ở giữa miền nỳi và đồng bằng.302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờXin chân thành cảm ơn các em học sinh !Kết thúc cuộc thi?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 7: Tổng tuổi của mẹ và của con hiện nay là 40 tuổi. Hỏi 5 năm sau tổng tuổi của mẹ và con là bao nhiêu tuổi ?(50 tuổi) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàng khối 4Câu 13 : Ai là ngưười tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước ?(Đinh Bộ Lĩnh) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 14 : Số 5000 có bao nhiêu trăm ? (50)302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 19 : Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo diễn ra vào năm nào ?(938) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 22 : Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì ?(Tam giác) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 25 : 11 x 34= ?(374)302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 29 : Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc gì ?(Góc tù) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 32 :Mất đuôi thì thaMất đầu thì gỉĐể nguyên rất quýGọi là vàng đenĐó là gì nhỉ ?(than) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ?Thử tài của bạnCâu hỏi rung chuông vàngCâu 33 : Hãy cho biết dãy số sau kết quả có số tận cùng là bao nhiêu ?5 + 5 x 10 + 10 x 7 x 100 = ( Chữ số 5 ) 302928272625242322212019181716151413121110987654321Hết giờ

Tài liệu đính kèm:

  • pptcau_hoi_thi_rung_chuong_vang_lop_4.ppt