Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Phan Trọng Khánh

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Phan Trọng Khánh

Kéo co

Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội.

 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.

 Theo Toan Ánh

 

ppt 22 trang Khắc Nam 24/06/2023 640
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Phan Trọng Khánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 
C hính tả: ( Nghe – viết ) : Kéo co 
 Tiếng Việt 4, tập 1, trang 156 
Thứ Ba ngày 21 tháng 1 2 năm 2021 
Chính tả :(Nghe-Viết) 
 Kéo co 
Cách ngôn : Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 
 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
	 Theo Toan Ánh 
Kéo co 
 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
 Theo Toan Ánh 
Kéo co 
Từ khó: 
Hữu Trấp 
Quế Võ 
Bắc Ninh 
Trai tráng 
Tích Sơn 
Vĩnh Yên 
Vĩnh Phúc 
giáp 
Môn: Chính tả 
Thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 
Bài: KÉO CO 
1. Nghe – viết: 
NGHE – VIẾT 
Thứ Ba ngày 21 tháng 1 2 năm 2021 
Chính tả :(Nghe-Viết) 
 Kéo co 
Cách ngôn : Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học 
Hội làng Hữu Trấp 
 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
	 Theo Toan Ánh 
Kéo co 
BÀI TẬP CHÍNH TẢ 
Môn: Chính tả 
Thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 21 
Ai nhanh – Ai đúng 
Trò chơi 
	Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật. 
Múa rối 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
	Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu. 
Giao bóng 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
	Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần quay dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân. 	 
Nhảy dây 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
Nhảy dây 
Giao bóng 
Múa rối 
b. Chứa tiếng có các vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau: 
	 Ôm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã. 
Đấu vật 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là ât hoặc âc, có nghĩa như sau: 
	 Nâng lên cao một chút. . 
Nâng 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
	 Búp bê nhựa hình người, bụng tròn, hễ đặt nằm là bật dậy. 
Lật đật 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là ât hoặc âc, có nghĩa như sau: 
 Đấu vật 
 Nhấc 
Lật đật 
Nhảy dây 
Giao bóng 
Múa rối 
 Đấu vật 
 Nhấc 
Lật đật 
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC 
CHÚC CÁC EM MẠNH KHOẺ. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_16_nghe_viet_keo_co_nam_hoc_20.ppt