Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 6: Nghe viết "Người viết truyện thật thà" - Năm học 2021-2022 (Bản hay)

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 6: Nghe viết "Người viết truyện thật thà" - Năm học 2021-2022 (Bản hay)

b.Viết từ khó.

Người viết truyện thật thà

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ:

 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.

 Vợ ông bật cười:

 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì.

 Ban-dắc nói:

 - Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem.

Theo Nguyễn Đình Chính

 

pptx 11 trang Khắc Nam 26/06/2023 450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 6: Nghe viết "Người viết truyện thật thà" - Năm học 2021-2022 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ 
Nh à văn Pháp: Ban-dắc 
 Ban-dắc là một nhà văn nổi tiếng thế giới, có tài tưởng tượng tuyệt vời khi sáng tác các tác phẩm văn học nhưng trong cuộc sống ông lại là một người rất thật thà, không bao giờ biết nói dối. 
Người viết truyện thật th à 
	Nh à văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc v à vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế n à o đây. Vợ ông bật cười: - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện d à i, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. Ban-dắc nói: - Viết văn l à một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt v à ấp úng cho m à xem.  	Theo NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 
Người viết truyện thật th à 
	 Nh à văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc v à vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế n à o đây. 
	 Vợ ông bật cười: 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện d à i, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn l à một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt v à ấp úng cho m à xem 
 Theo Nguyễn Đình Chính 
Câu chuyện cho thấy Ban-dắc l à người như thế n à o? 
Câu chuyện cho thấy Ban-dắc l à một người thật th à , trung thực. Nếu nói dối, ông sẽ thẹn đỏ mặt v à ấp úng. 
	 Nh à văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc v à vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế n à o đây. 
	 Vợ ông bật cười: 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện d à i, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn l à một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt v à ấp úng cho m à xem. 
Theo Nguyễn Đình Chính 
Người viết truyện thật th à 
a.Tìm v à gạch dưới những từ khó viết . 
	 Nh à văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc v à vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế n à o đây. 
	 Vợ ông bật cười : 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn , truyện d à i, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn l à một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt v à ấp úng cho m à xem. 
Theo Nguyễn Đình Chính 
Người viết truyện thật th à 
b.Viết từ khó . 
Chỗ sửa lỗi Chính tả (nghe, viết) 
VỞ 
Thứ Năm, 04 tháng 1 1 năm 2021 
	 Nh à văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc v à vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế n à o đây. 
	 Vợ ông bật cười : 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn , truyện d à i, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn l à một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt v à ấp úng cho m à xem . 
Người viết truyện thật th à 
 BÀI TẬP CHÍNH TẢ 
2. Tập phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả của em. Ghi các lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ tay chính tả: 
Viết sai 
Viết đúng 
M : Lỗi nhầm lẫn s / x 
Viết sai 
Viết đúng 
M : Lỗi nhầm lẫn d / r/ gi: 
M : Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi / dấu ngã: 
Viết sai 
Viết đúng 
xắp lên xe 
sắp lên xe 
Ban-rắc 
Ban-dắc 
tưỡng tượng 
tưởng tượng 
Bài 3: Tìm các từ láy có tiếng chứa âm s và có tiếng chứa âm x theo mẫu: 
Các từ láy có tiếng chứa âm s 
Các từ láy có tiếng chứa âm x 
M : suôn sẻ 
M : xôn xao 
san sát, sẵn s à ng, sáng suốt, sần sùi, se sẻ, sạch sẽ, sợ sệt, sóng sánh, sung sướng, 
xa xa, xa xôi, xa xăm, xanh xanh, xinh xắn, xinh xinh, xám xịt, xót xa, xối xả, 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_6_nghe_viet_nguoi_viet_truyen.pptx