Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Trường TH Bế Văn Đàn

Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Trường TH Bế Văn Đàn

Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo, khuyến khích của người xem hội.

Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.

 

pptx 19 trang Khắc Nam 26/06/2023 530
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Trường TH Bế Văn Đàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
KÉO CO 
PHỊNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH THẠNH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN 
Chính tả 
Nghe viết : Kéo co 
Phân biệt : r / d / gi 
NỘI DUNG CHÍNH 
1 
NGHE VIẾT 
2 
 BÀI TẬP CHÍNH TẢ 
1 
Nghe viết 
Kéo co 
	 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo, khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
Hữu Trấp 
Quế Võ 
 Ninh 
Bắc 
Tích Sơn 
Vĩnh Yên 
Vĩnh Phúc 
ganh đua 
khuyến khích 
hạn chế 
Chính tả (nghe-viết) 
nháp 
Kéo co 
Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc Ninh, 
Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, 
ganh đua, khuyến khích, hạn ch ế 
Kéo co 
Hội làng Hữu Trấp 
tỉnh 
thường tổ chức thi kéo co 
Chính tả ( nghe viết ) 
giữa nam và nữ. 
Cĩ năm bên nam thắng, 
cĩ năm bên nữ thắng. 
Nhưng dù bên nào thắng 
khích 
cũng rất là vui. 
Vui ở sự ganh đua, 
vui ở những tiếng 
 hị reo, 
khuyến 
của người xem hội. 
thuộc huyện Quế Võ, 
Bắc Ninh 
thì cuộc thi 
Thứ .... ngày ..... tháng 12 năm 2021 
Làng Tích Sơn 
tỉnh 
lại cĩ tục thi kéo co 
giữa trai tráng 
làng. 
Số người của mỗi bên 
Nhiều khi 
đàn ơng trong 
kéo đến đơng hơn, 
thế là 
 chuyển bại thành thắng. 
thuộc thị xã Vĩnh Yên, 
Phúc 
tới keo thứ hai, 
Vĩnh 
hai giáp trong 
khơng hạn chế. 
 cĩ giáp thua keo đầu, 
giáp 
Kéo co 
Hội làng Hữu Trấp 
tỉnh 
thường tổ chức thi kéo co 
Chính tả ( nghe viết ) 
giữa nam và nữ. 
Cĩ năm bên nam thắng, 
cĩ năm bên nữ thắng. 
Nhưng dù bên nào thắng 
khích 
cũng rất là vui. 
Vui ở sự ganh đua, 
vui ở những tiếng 
 hị reo, 
khuyến 
của người xem hội. 
thuộc huyện Quế Võ, 
Bắc Ninh 
thì cuộc thi 
Làng Tích Sơn 
tỉnh 
lại cĩ tục thi kéo co 
giữa trai tráng 
làng. 
Số người của mỗi bên 
Nhiều khi 
đàn ơng trong 
kéo đến đơng hơn, 
thế là 
 chuyển bại thành thắng. 
thuộc thị xã Vĩnh Yên, 
Phúc 
tới keo thứ hai, 
Vĩnh 
hai giáp trong 
khơng hạn chế. 
 cĩ giáp thua keo đầu, 
giáp 
II. Bài tập chính tả 
	 1. Tìm và viết các từ ngữ. 
 a) Chứa tiếng có các âm đầu r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
 * Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân. 
 * Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật. 
 * Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu. 
 * Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân. 
( Đĩ là trị chơi gì?) 
Nhảy dây 
 * Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu. 
( Gọi là hoạt động gì ?) 
Giao bĩng 
 * Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật. 
( Là mơn nghệ thuật gì?) 
Múa rối 
Cảm ơn các em đã lắng nghe 
Chúc các em học tốt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_khoi_4_tuan_16_nghe_viet_keo_co_nam_hoc_2.pptx