Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 - Tuần 25

Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 - Tuần 25

I Mục tiêu:

+ Kiến thức – Kỹ năng :

-Rèn luyện kỹ năng tóm tắt tin tức

-Thực hành tự viết tin tức về các hoạt động học tập ,sinh hoạt diễn ra xung quanh em .

-Yêu cầu câu văn đúng ngữ pháp ,nội dung đúng ,chân thực

+ Năng lực:

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực viết văn, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy độc lập.

+ Phẩm chất :

-Giáo dục học sinh yêu thích môn học, xác định giá trị cá nhân , liên hệ bản thân tốt .

II Tài liệu, phương tiện:

-Ti vi, máy tính

-Bảng nhóm, bút dạ

III Các hoạt động dạy học

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Khởi động :

MT: Tạo tâm thế vui vẻ khi vào tiết học kết hợp kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.

 -Thế nào là tóm tắt tin tức ?

-Muốn tóm tắt tin tức ta phải làm gì ? GV NX -HS trả lời

2. Trải nghiệm – khám phá :

Hoạt động 1: HD ôn tập

MT: Rèn luyện kỹ năng tóm tắt tin tức

Bài 1:

a,Liên đội thiếu niên tiền phong .đã tổ chức *Gọi HS đọc yêu cầu,các bản tin

-Cho HS đọc thầm các bản tin

 *GV HD nắm vững nội dung bản tin, xác định được các sự việc chính và diễn đạt bằng 1,2 câu. -HS đọc yêu cầu

-Trao 10 suất học .

-Tặng 12 phần quà

-Tặng 2 suất học bổng cho HS

b.HS tiểu học Trường Quốc tế .

-Tổ chức buổi sinh hoạt.

-Tổ chức hội chợ bán . -Bản tin a(b)có những sự việc chính nào ?

 -HS nêu từng sự việc

Bài2:

a ,Liên đội trường tiểu học

b,HS trường tiểu học Quốc tế . *Gọi HS đọc yêu cầu bài 2

-Cho HS thảo luận làm theo nhóm 4(ghi ra bảng 2 nhóm) dãy 1,2 bản tin a; dãy 3,4 bản tin b

-Đại diện các nhóm đọc bài

-GV NX chữa bài. -HS đọc yêu cầu

-HS thảo luận,làm bài,đọc bài làm NX

3. Vận dụng- Thực hành:

Hoạt động 3: MT -Thực hành tự viết tin tức về các hoạt động học tập ,sinh hoạt diễn ra xung quanh em .

Bài 3:Hãy viết một tin về hoạt động của chi đội em.

4. Định hướng học tập tiếp theo:

MT: Giúp học sinh chuẩn bị tốt bài học sau

*Y/c HS đọc

-Em sẽ viết tin về hoạt động nào ?

-Cho HS tự làm bài(2HS làm bảng phụ)

-Gọi HS đọc bài

-GVNX sửa lỗi

-Nhận xét tiết học

-CBBS

-Về ủng hộ quỹ vì người nghèo, quyên góp quần áo ấm,ủng hộ truyện cho thư viện

-HS làm bài,đọc bài NX

-

 

doc 9 trang cuckoo782 8961
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 - Tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25 
TẬP ĐỌC
KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
I Mục tiêu: + Kiến thức – Kỹ năng : 
-Đọc đúng các từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương 
-Đọc trôi chảy toàn bài ,ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu,giữa các cụm từ ,nhấn giọng ở các từ ngữ miêu tả vẻ hung dữ của tên cướp biển, vẻ oai nghiêm của bác sĩ .
-Hiểu từ ngữ : bài ca man rợ ,nín thít ,gườm gườm ,làu bàu 
-Hiểu nội dung :Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn .
+ Năng lực
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, tư duy sáng tạo
+ Phẩm chất :
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học, xác định giá trị cá nhân, liên hệ bản thân tốt . 
 II Tài liệu, phương tiện:
-Ti vi, máy tính -Tranh trong SGK 
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động:
MT: Tạo tâm thế vui vẻ khi vào tiết học, kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.
-Trò chơi gọi thuyền để kt đọc và TLCH về nội dung bài cũ Đoàn thuyền đánh cá
-GV giới thiệu bài
-HS đọc bài NX
2. Trải nghiệm – khám phá:
Hoạt động 1: Luyện đọc đúng 
MT: HS đọc đúng các từ khó hoặc dễ lẫn, đọc trôi chảy toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ 
-Gọi HS đọc nối tiếp bài 
Đ1: Tù đầu đến .man rợ 
Đ2:Tiếp đến .sắp tới 
Đ3:Tiếp im như thóc 
-HS đọc bài theo các đoạn 
-Gọi HS phát âm từ khó cao lớn ,gạch nung ,lên cơn ,dõng dạc,nanh ác 
-HS đọc bài 
-Đọc phần chú giải 
-HS đọc phần chú giải 
-Gọi HS đọc cả bài 
-GV đọc mẫu toàn bài đọc với giọng rõ ràng dứt khoát ,gấp gáp 
Hoạt động 2:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài
MT: HS Hiểu nghĩa các từ khó; Hiểu nội dung bài đọc.
*Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi 
-Những từ ngữ nào cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn ?
-Trên má có vết sẹo .
Đoạn1: Hình ảnh tên cướp biển
-Đoạn thứ nhất cho ta biết gì ?
- Hình ảnh tên cướp biển
-Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua những chi tiết nào ?
-Hắn đập tay xuống bàn .
-Thấy tên cướp biển như vậy bác sĩ Ly đã làm gì ?
-Vẫn ôn tồn giảng giải 
-Những lời nói cử chỉ của bác cho thấy ông là người ntn?
-Nhân từ ,điềm đạm,cứng rắn,dũng cảm.
Đoạn 2: Kể lại cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển 
-Đoạn thứ 2 ý nói gì ?
-Kể lại cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển 
-Câu nào trong bài khắc hoạ hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp ?
-HS trao đổi và trả lời 
Đoạn 3: Tên cướp biển bị khuất phục 
-Đoạn 3 ý nói gì ?
- Tên cướp biển bị khuất phục 
Nội dung:Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp hung hãn .Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa thắng sự hung ác ,bạo ngược
->Néi dung bµi nãi g× ?
-Gäi HS ®äc c¶ bµi 
-Nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m ?
-HS nªu néi dung vµ ghi vµo vë
-HS nªu c¸ch ®äc 
3. Vận dụng- Thực hành:
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm
MT: HS đọc được diễn cảm đoạn; bài qua đó thêm yêu Tiếng Việt, liên hệ giáo dục kĩ năng sống cho HS
-Gäi HS ®äc c¶ bµi ,
-Giíi thiÖu ®o¹n ®äc diÔn c¶m “Chóa tµu .s¾p tíi ”
-Cho HS thi ®äc 
-NX khen HS ®äc hay
-H S ®äc bµi 
-HS tham gia thi ®äc 
NX 
4. Định hướng học tập tiếp theo:
MT: Giúp học sinh chuẩn bị tốt bài học sau
-Nh¾c l¹i néi dung
-NhËn xÐt tiÕt häc 
* BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY 
 .
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC
I Mục tiêu: 
+ Kiến thức – Kỹ năng : 
-Rèn luyện kỹ năng tóm tắt tin tức 
-Thực hành tự viết tin tức về các hoạt động học tập ,sinh hoạt diễn ra xung quanh em .
-Yêu cầu câu văn đúng ngữ pháp ,nội dung đúng ,chân thực
+ Năng lực:
- Năng lực ngôn ngữ, năng lực viết văn, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy độc lập. 
+ Phẩm chất : 
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học, xác định giá trị cá nhân , liên hệ bản thân tốt .
II Tài liệu, phương tiện:
-Ti vi, máy tính
-Bảng nhóm, bút dạ
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động :
MT: Tạo tâm thế vui vẻ khi vào tiết học kết hợp kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.
-Thế nào là tóm tắt tin tức ?
-Muốn tóm tắt tin tức ta phải làm gì ? GV NX
-HS trả lời
2. Trải nghiệm – khám phá :
Hoạt động 1: HD ôn tập
MT: Rèn luyện kỹ năng tóm tắt tin tức
Bài 1: 
a,Liên đội thiếu niên tiền phong .đã tổ chức 
*Gọi HS đọc yêu cầu,các bản tin
-Cho HS đọc thầm các bản tin
 *GV HD nắm vững nội dung bản tin, xác định được các sự việc chính và diễn đạt bằng 1,2 câu.
-HS đọc yêu cầu 
-Trao 10 suất học .
-Tặng 12 phần quà 
-Tặng 2 suất học bổng cho HS 
b.HS tiểu học Trường Quốc tế ..
-Tổ chức buổi sinh hoạt..
-Tổ chức hội chợ bán ..
-Bản tin a(b)có những sự việc chính nào ?
-HS nêu từng sự việc 
Bài2:
a ,Liên đội trường tiểu học 
b,HS trường tiểu học Quốc tế .
*Gọi HS đọc yêu cầu bài 2
-Cho HS thảo luận làm theo nhóm 4(ghi ra bảng 2 nhóm) dãy 1,2 bản tin a; dãy 3,4 bản tin b
-Đại diện các nhóm đọc bài
-GV NX chữa bài.
-HS đọc yêu cầu 
-HS thảo luận,làm bài,đọc bài làm NX
3. Vận dụng- Thực hành:
Hoạt động 3: MT -Thực hành tự viết tin tức về các hoạt động học tập ,sinh hoạt diễn ra xung quanh em .
Bài 3:Hãy viết một tin về hoạt động của chi đội em..
4. Định hướng học tập tiếp theo:
MT: Giúp học sinh chuẩn bị tốt bài học sau
*Y/c HS đọc 
-Em sẽ viết tin về hoạt động nào ?
-Cho HS tự làm bài(2HS làm bảng phụ)
-Gọi HS đọc bài 
-GVNX sửa lỗi
-Nhận xét tiết học 
-CBBS
-Về ủng hộ quỹ vì người nghèo, quyên góp quần áo ấm,ủng hộ truyện cho thư viện 
-HS làm bài,đọc bài NX
-
* BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY . ..
TẬP ĐỌC
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I Mục tiêu: + Kiến thức – Kỹ năng : 
-Đọc đúng các từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương .
-Đọc trôi chảy toàn bài ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ,đọc giọng vui, lạc quan .
-Hiểu nghĩa các từ khó :tiểu đội 
-Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi tinh thần dũng cảm ,lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước .
-Đọc thuộc 1,2 khổ thơ.
+ Năng lực
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, tư duy sáng tạo
+ Phẩm chất :
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học, xác định giá trị cá nhân, liên hệ bản thân tốt . 
 II Tài liệu, phương tiện:
-Ti vi, máy tính
-Tranh minh hoạ trong SGK
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động:
MT: Tạo tâm thế vui vẻ khi vào tiết học, kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.
-Trò chơi gọi thuyền để kt đọc và TLCH về nội dung bài Khuất phục tên cướp biển theo vai và trả lời câu hỏi-GV NX
-GV giới thiệu bài
-HS đọc bài NX 
-Cho HS quan sát tranh SGK
2. Trải nghiệm – khám phá:
-HS nghe
Hoạt động 1: Luyện đọc đúng 
MT: HS đọc đúng các từ khó hoặc dễ lẫn, đọc trôi chảy toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ 
*Gọi HS đọc nối tiếp các khổ thơ 
-4 HS đọc bốn khổ thơ (3 lượt)
-GV sửa lỗi phát âm ,gọi HS đọc các từ khó :bom giật,sao trời ,buồng lái ,gió lùa 
-HS đọc từ khó 
-Cho HS đọc phần chú giải 
-Y/c HS luyện đọc theo cặp
-HS đọc cả bài
-GV đọc mẫu
-HS đọc phần chú giải 
-HS đọc
-2HS đọc
Hoạt động 2:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài
MT: HS Hiểu nghĩa các từ khó; Hiểu nội dung bài đọc.
-Y/c HS đọc thầm từng khổ thơ và trả lời câu hỏi 
-Qua lời thơ em hình dung gì về các chiến sĩ lái xe?
-Dũng cảm ,lạc quan, yêu đời 
-Hình ảnh nào trong bài thơ nói lên điều đó?
-Bom giật bom rung 
-Những câu thơ nào thể hiện tình đồng chí đồng đội của các chiến sĩ ?
- Gặp bạn vỡ rồi 
-Hình ảnh chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra mặt trận giữa bom đạn kẻ thù gợi cho em cảm nghĩ gì?
-Các chú bộ đội dũng cảm ,lạc quan, yêu đời
Khổ 1:Tâm thế bình thản ung dung của người chiến sĩ lái xe
Khổ 2:Tinh thần lạc quan yêu đời của họ .
Khổ 3:Coi thường khó khăn gian khổ .
Khổ 4:Tình đồng chí ,đồng đội thắm thiết
-Y/c HS đọc thầm 
-Nêu ý của mỗi khổ thơ ?
-HS nêu ý của các khổ thơ 
Nội dung :Bài thơ ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời,dũng cảm của các chiến sĩ lái xe trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước .
->Néi dung bµi nãi g× ?
-GV KL
-HS nªu néi dung vµ ghi vµo vë 
3. Vận dụng- Thực hành:
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm
MT: HS đọc được diễn cảm đoạn; bài qua đó thêm yêu Tiếng Việt, liên hệ giáo dục kĩ năng sống cho HS
-Gọi HS đọc cả bài
-Nêu cách đọc diễn cảm.
-Gọi HS đọc nối tiếp các khổ thơ
-1HS đọc bài 
HS nêu cách đọc
-4HS đọc
-Giới thiệu đoạn luyện đọc diễn cảm ,nêu cách đọc diễn cảm 
-Luyện đọc diễn cảm
-HS đọc bài NX
-Thi đọc diễn cảm -NX
-Gọi HS đọc thuộc lòng nối tiếp từng khổ thơ,cả bài thơ
-HS tham gia thi đọc 
-HS đọc thuộc lòng 
4. Định hướng học tập tiếp theo:
MT: Giúp học sinh chuẩn bị tốt bài học sau
-Em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ ? Vì sao?
-Nhận xét tiết học 
-HS tự do phát biểu 
* BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY . ..
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐỌAN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ
 CÂY CỐI
I Mục tiêu: 
+ Kiến thức – Kỹ năng : 
-Nắm được sự khác nhau ,giống nhau giữa hai cách mở bài trực tiếp và gián tiếp trong bài văn tả cây cối.
-Vận dụng kiến thức đã biết viết mở bài cho bài văn tả 1 cây mà em thích.
-Yêu cầu dùng từ hay ,sáng tạo ,chân thực 
-Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết văn cho HS
+ Năng lực:
- Năng lực ngôn ngữ, năng lực viết văn, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy độc lập. 
+ Phẩm chất : 
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học, xác định giá trị cá nhân , liên hệ bản thân tốt .
II Tài liệu, phương tiện:
-Ti vi, máy tính
-Tranh ảnh về cây cối 
-Bảng nhóm bút dạ 
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động :
MT: Tạo tâm thế vui vẻ khi vào tiết học kết hợp kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.
-Gọi HS đọc bản tin về hoạt động của chi đội 
-GV NX
-GV giới thiệu bài
-HS đọc bài NX
-HS nghe
 2. Trải nghiệm – khám phá :
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập
MT: HS Nắm được sự khác nhau ,giống nhau giữa hai cách mở bài trực tiếp và gián tiếp trong bài văn tả cây cối. 
Bài 1:a, Mở bài trực tiếp là giới thiệu ngay vào cây hoa cần tả 
b,Mở bài gián tiếp là nói về mùa xuân nói về các loài hoa trong vườn rồi mới giới thiệu vào cây hoa 
*Gọi HS đọc yêu cầu nội dung bài tập
-Mở bài trực tiếp là ntn?
-Mở bài gián tiếp là ntn?
-HS đọc yêu cầu 
-HS thảo luận cặp đôi và nêu những điểm khác nhau của hai cách mở bài 
Bài 2:
VD:Từ xa nhìn lại trường em như một khu vườn cổ tích với rất nhiều cây bóng mát .Đó là những món quà mà các anh chị đi trước trồng tặng trường .Mỗi cây đều có một kỷ niệm riêng với từng lớp .Nhưng to nhất ,đẹp nhất là cây phượng vĩ trồng ở giữa sân trường 
*Cho HS viết mở bài gián tiếp cho một trong ba loài cây trên
-Gọi HS đọc bài 
-GV NX sửa sai
-HS viết bài 
-HS đọc mở bài của mình 
3. Vận dụng- Thực hành:
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh viết bài
MT: Vận dụng kiến thức đã biết viết mở bài cho bài văn tả 1 cây mà em thích.
Bài 3: Quan sát một cây mà em yêu thích 
*Cho HS quan sát tranh ảnh hoặc cây thật 
-Cây đó là cây gì ?
-Trồng ở đâu?do ai trồng ?
-Y/c HS trình bày-NX
-HS quan sát và nêu
4. Định hướng học tập tiếp theo:
MT: Giúp học sinh chuẩn bị tốt bài học sau
-Nhận xét tiết học 
* BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY . ..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tieng_viet_lop_4_tuan_25.doc