Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 2: Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 2: Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

1. Thi đua học tập, rèn luyện lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN.

2. Duy trì nề nếp thi đua.

3. Tích cực hưởng ứng giờ học tốt, tuần học tốt mừng Đảng – mừng Xuân. Thi đua học tập, lập thành tích tặng bà, mẹ và cô giáo

4. Tích cực tham gia ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn

 

ppt 23 trang Khắc Nam 26/06/2023 420
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 2: Em yêu Tổ Quốc Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH HOẠT LỚP 
Lớp 5B 
Hoạt động 1 
Sơ kết thi đua tuần 14 
KẾ HOẠCH TUẦN 15 
Hoạt động 2 
1. Thi đua học tập, rèn luyện lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN. 
2. Duy trì nề nếp thi đua. 
4. Tích cực tham gia ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn 
3. Tích cực hưởng ứng giờ học tốt, tuần học tốt mừng Đảng – mừng Xuân. Thi đua học tập, lập thành tích tặng bà, mẹ và cô giáo 
Hoạt động 3 
Sinh hoạt theo chủ đề 
kû niÖm 
Ngµy Quèc tÕ phô n÷ 
Hoạt động 3 
Sinh hoạt theo chủ đề 
Yêu quý mẹ và cô giáo 
Trò chơi 
H¸i hoa d©n chñ 
Cách chơi: Trên màn hình có rất nhiều bông hoa. 
Mỗi bông hoa tương ứng với một yêu cầu, 
 con chọn bông hoa nào sẽ phải làm theo yêu cầu của bông hoa đó. 
Phần thưởng là một món quà rất xinh xắn. 
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm 
Cô giáo như 
mẹ hiền 
Mỗi khi vào lớp 
Cô cười thật tươi. 
Say sưa giảng bài 
Giọng cô ấm áp 
Như lời mẹ ru. 
Cần như hạt muối, 
Đẹp như hoa rừng. 
Cô giáo của con 
Ai mà chẳng quý  
Bài thơ sau nói về ai? 
Nói lời chào khi gặp thầy cô giáo. 
§©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t g× ? 
C « gi¸o 
Em h·y h¸t mét bµi h¸t 
vÒ đất nước 
Sắp xếp các từ sau để thành câu hoàn chỉnh: 
Nhà / ở / mẹ / cô / như / lúc / giáo / là / cũng. 
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. 
Con đã và sẽ làm gì để bày tỏ tình cảm 
của con với cô và mẹ nhân ngày 8 – 3? 
Đọc tiếp câu ca dao sau: 
Công cha . 
Nghĩa mẹ .. 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Trong bài hát 
 “ Sắp đến Tết rồi”, 
ai là người mua 
 cho em áo mới ? 
Mẹ mua cho em áo mới. 
Chúc các con chăm ngoan học giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoat_lop_5_thang_2_em_yeu_to_quoc_viet_nam.ppt