Bài giảng môn Chính tả Khối 4 - Tuần 15: Nghe viết "Cánh diều tuổi thơ" - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Chính tả Khối 4 - Tuần 15: Nghe viết "Cánh diều tuổi thơ" - Năm học 2021-2022

Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.

 Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè, như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

 Theo Tạ Duy Anh

 

ppt 28 trang Khắc Nam 24/06/2023 680
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Chính tả Khối 4 - Tuần 15: Nghe viết "Cánh diều tuổi thơ" - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô giáo về thăm, dự giờ lớp 4D 
Kính chúc quý thầy cô sức khỏe mọi điều an lành 
KHỞI ĐỘNG 
Tập hợp những từ nào sau đây viết đúng chính tả? 
A. Sung sướng, sấu xí, xa xôi 
B. Xanh biếc, sành sỏi, sáng suốt 
C. Sáng láng, xảng khoái, xa vời 
D. Xáng xuốt, sáng ngời, siêng năng 
Điền vào chỗ trống tiếng có chưa vần ât hay âc: 
Cậu Xuân bao giờ cũng là người chạy xuống sân, 
----- bổng tôi qua các ----- thềm 
A. nhất, bật 
B. nhấc, bậc 
C. nhất, Bâc 
D. Tất cả đều sai 
Muôn màu muôn sắc máy bay 
Buộc dây cho chắc thả ngay lên trời 
Là đồ chơi gì 
A. Xe ô tô 
B. Con diều 
C. Tàu lửa 
D. Máy bay 
Muôn màu muôn sắc máy bay 
Buộc dây cho chắc thả ngay lên trời 
Là đồ chơi gì 
A. Xe ô tô 
B. Con diều 
C. Tàu lửa 
D. Máy bay 
Tập hợp những từ nào sau đây viết đúng chính tả 
A.Trẻ em, chông chóng 
B. Trẻ em, chong chóng 
C.Tẻ em, trong chóng 
D. Trẻ em, trong tróng 
Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 
Chính tả (Nghe-viết) 
Cánh diều tuổi thơ 
 ( Từ đầu... đến những vì sao sớm. ) 
Cánh diều tuổi thơ 
 Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. 
 Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè, như gọi thấp xuống những vì sao sớm. 
 Theo Tạ Duy Anh 
Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 
1. Cánh diều đẹp như thế nào? 
2. Nội dung đoạn viết cho em biết điều gì? 
Cánh diều mềm mại như cánh bướm 
Tả vẽ đẹp của cánh diều 
Cánh diều tuổi thơ 
 Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. 
 Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè, như gọi thấp xuống những vì sao sớm. 
Theo Tạ Duy Anh 
Từ khó: 
m ềm mại 
vui s ướng 
ph át dại 
tr ầm b ổng 
LƯU Ý 
- Lưng th¼ng, kh«ng t× ngùc vµo bµn. 
- §Çu h¬i cói. 
- M¾t c¸ch vë kho¶ng 25 ®Õn 30 cm. 
- Tay ph¶i cÇm bót. 
- Tay tr¸i t× nhÑ lªn mÐp vë ®Ó gi÷. 
- Hai ch©n ®Ó song song tho¶i m¸i. 
Chính tả : (Nghe-viết) 
 Cánh diều tuổi thơ 
 ( Từ đầu... đến những vì sao sớm . ) 
Thứ ba ngày 2 1 tháng 12 năm 2021 
Cánh diều tuổi thơ 
 Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. 
 Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè, như gọi thấp xuống những vì sao sớm. 
 Theo Tạ Duy Anh 
Luyện tập 
Bài tập 2a: 
Tìm tên các đồ chơi hoặc trò chơi chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch. 
M: ch ong ch óng, tr ốn tìm. 
Đồ chơi chứa tiếng bắt đầu bằng âm ch: 
Chó nhồi bông 
Chong chóng 
Trò chơi chứa tiếng bắt đầu bằng âm ch: 
Chi chi chành chành 
Chơi chuyền 
Ném vòng cổ chai 
Chọi cá 
Đồ chơi chứa tiếng bắt đầu bằng âm tr: 
Cào cào 
lá tre 
Trống 
Trò chơi chứa tiếng bắt đầu bằng âm tr: 
Trốn tìm 
Trồng nụ trồng hoa 
Tên một số đồ chơi,trò chơi chứa tiếng bắt đầu bằng âm ch,tr 
Đồ chơi bắt đầu bằng âm ch: chong chóng, chó bông, que chuyền... 
Trò chơi bắt đầu bằng âm ch: chọi dế, chọi cá, chơi chuyền.... 
Đồ chơi bắt đầu bằng âm tr: trống cơm, cầu trượt, trống ếch,.... 
Trò chơi bắt đầu bằng âm tr: trốn tìm, trồng nụ hoa, bơi trải 
Bài tập 3: M iêu tả một trong các đồ chơi hoặc trò chơi nói trên. 
Những đồ chơi, trò chơi mà các em biết 
Tôi sẽ tả chơi trò trốn tìm cho các bạn nghe. Để chơi phải có ít nhất 4 người mới vui: Một n gười bịt mắt bắt đầu đếm: “5 -10 -15- 20 -25 -30 -35 – 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75 -80 – 85 – 90 – 95 -100”, lúc người bịt mắt vừa bắt đầu đếm thì cũng là lúc mọi người đi trốn sẽ phải nhanh chân chạy đi tìm chỗ trốn, nếu người nhắm mắt đã đếm xong đến 100 mà một người nào đó chạy trốn không kịp hoặc chưa tìm ra chỗ trốn sẽ bị “bắt” làm người ” đi tìm”. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thử chơi nhé! 
Củng cố - Dặn dò 
Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe 
Kính chúc quý thầy cô sức khỏe 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_chinh_ta_khoi_4_tuan_15_nghe_viet_canh_dieu_tu.ppt