Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 6: Nghe viết "Người viết truyện thật thà" - Trường TH Bình Lợi

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 6: Nghe viết "Người viết truyện thật thà" - Trường TH Bình Lợi

Người viết truyện thật thà

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ:

 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.

 Vợ ông bật cười:

 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì.

 Ban-dắc nói:

 - Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem.

Theo Nguyễn Đình Chính

 

pptx 17 trang Khắc Nam 26/06/2023 410
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 6: Nghe viết "Người viết truyện thật thà" - Trường TH Bình Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI 
Môn :Chính tả 
Thứ B a , ngày 26 tháng 10 năm 2021 
Người viết truyện thật thà 
Chính tả: 
( Nghe - viết) 
	 Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây. 
	 Vợ ông bật cười: 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem. 
Theo Nguyễn Đình Chính 
Người viết truyện thật thà 
TRANG 56 
Nhà văn Pháp: Ban-dắc 
 Ban-dắc là một nhà văn nổi tiếng thế giới, có tài tưởng tượng tuyệt vời khi sáng tác các tác phẩm văn học . 
Người viết truyện thật thà 
Câu chuyện cho thấy Ban-dắc là người như thế nào? 
Câu chuyện cho thấy Ban-dắc là một người thật thà, Nếu nói dối, ông sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng. 
	 Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây. 
	 Vợ ông bật cười: 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem. 
Theo Nguyễn Đình Chính 
	 Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây. 
	 Vợ ông bật cười: 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem. 
Theo Nguyễn Đình Chính 
Người viết truyện thật thà 
Luyện viết từ khó 
P háp 
B an-dắc 
b ật cười 
t ưởng t ượng 
ngh ĩ 
th ẹn 
ấp úng 
Luyện viết từ khó 
P háp 
B an-dắc 
b ật cười 
t ưởng t ượng 
ngh ĩ 
th ẹn 
ấp úng 
Cách trình bày đoạn văn như thế nào ? 
Bắt đầu đoạn văn lùi vào 2 ô. Dấu gạch đầu dòng lùi vào 1 ô. Viết hoa đầu câu và tên riêng 
Hướng dẫn cách trình bày . 
Lưu ý tư thế ngồi viết, tư thế cầm bút . 
	 Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: 
 - Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây. 
	 Vợ ông bật cười: 
 - Anh từng tưởng tượng ra bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, nay nghĩ một cái cớ để về sớm thì khó gì. 
	 Ban-dắc nói: 
 - Viết văn là một chuyện khác. Anh có biết nói dối bao giờ đâu. Nếu bắt anh nói dối, anh sẽ thẹn đỏ mặt và ấp úng cho mà xem. 
Theo Nguyễn Đình Chính 
Người viết truyện thật thà 
TRANG 56 
Bài tập 
Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi. 
Lỗi nhầm lẫn s/x 
M: xắp lên xe => sắp lên xe 
b)Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi/ dấu ngã 
M: tưỡng tượng => tưởng tượng 
Từ viết chưa đúng 
Từ viết đúng 
Xắp lên xe 
Sung phong 
Giọt xương 
Nức nỡ 
Sữa chữa 
Bão quản 
Em hãy sửa lại các từ viết sai chính tả sau đây: 
S ắp lên xe 
X ung phong 
Giọt s ương 
Nức n ở 
S ử a chữa 
B ả o quản 
Phân biệt s/x 
Phân biệt thanh hỏi/ thanh ngã 
Bài 2 : Tìm từ láy: 
a) Ba từ có: 
Các từ láy có tiếng chứa âm s 
Các từ láy có tiếng chứa âm x 
M : suôn sẻ 
M : xôn xao 
san sát, sẵn sàng, sáng suốt, sần sùi, se sẻ, sạch sẽ, sợ sệt, sóng sánh, sung sướng, 
xa xa, xa xôi, xa xăm, xanh xanh, xinh xắn, xinh xinh, xám xịt, xót xa, xối xả, 
Bài 4: Tìm từ láy 
b) Ba từ có: 
Các từ láy có tiếng chứa thanh hỏi 
Các từ láy có tiếng chứa thanh ngã 
M : nhanh nhảu 
M : nghĩ ngợi 
 Lẩn thẩn, hỉ hả, đủng đỉnh, lởm chởm, ngổ ngáo, dửng dưng, hiểm hóc,... 
 Giãy giụa, giòn giã, lưỡng lự, mũm mĩm, ngạo nghễ, nghĩ ngợi, nhũng nhẵng, 
Tạm biệt các em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_6_nghe_viet_nguoi_viet_truyen.pptx