Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 4: Nhớ viết "Nếu chúng mình có phép lạ" - Năm học 2021-2022

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 4: Nhớ viết "Nếu chúng mình có phép lạ" - Năm học 2021-2022

2/b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Ông Trạng Nồi

 Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì

 

pptx 22 trang Khắc Nam 26/06/2023 340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 4: Nhớ viết "Nếu chúng mình có phép lạ" - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
1. Nếu chúng mình có phép lạ 
2. Người c hiến sĩ giàu nghị lực 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh 
Chớp mắt thành cây đầy quả 
Tha hồ hái chén ngọt lành. 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Ngủ dậy thành người lớn ngay 
Đứa thì lặn xuống đáy biển 
Đứa thì ngồi lái máy bay. 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Hái triệu vì sao xuống cùng 
Đúc thành ông mặt trời mới 
Mãi mãi không còn mùa đông. 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Hoá trái bom thành trái ngon 
Trong ruột không còn thuốc nổ 
Chỉ toàn kẹo với bi tròn. 
 Định Hải 
Việc lặp lại nhiều lần cụm từ “Nếu chúng mình có phép lạ” trong bài thơ cho em biết điều gì? 
 Việc lặp lại nhiều lần câu ấy cho thấy sự tha thiết, ước muốn của các bạn nhỏ. 
SGK 
Nếu chúng mình có phép lạ 
 nảy mầm 
Hướng dẫn viết từ khó 
t riệu 
lặn xuống 
c hớp mắt 
l ái máy bay 
t rái bom 
T rong ruột 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Lưng thẳng 
Không tì ngực xuống bàn 
Đầu hơi cúi 
Mắt cách vở khoảng 25 - 30cm 
Hai chân để song song, thoải mái 
Không gian yên tĩnh, 
 có đủ ánh sáng 
Tư thế ngồi viết 
- Tên bài lùi vào khoảng 3 ô ly 
- Viết hoa chữ cái đầu dòng 
- Mỗi khổ thơ cách nhau 
 1 dòng kẻ 
Cách viết thơ 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Nếu 
Bắt . 
Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu 
Trỏ lối ...ang mùa hè 
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ ...íu 
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu 
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu 
Chạm đầu lưỡi – chạm vào ...ức nóng. 
Mạch đất ta dồi dào ...ức ...ống 
Nên nhành cây cũng thắp ..áng quê hương. 
x 
s 
s 
s 
s 
s 
Trái nhót 
Luyện tập 
2 / a) Điền vào chỗ trống s hay x ? 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 
2 / b ) Đ ặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? 
Ông Trạng Nồi 
 Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương , cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ng ạ c nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt. 
Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì 
2 / b ) Đ ặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? 
Ông Trạng Nồi 
 Ngày xưa có một học trò nghèo nổi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đỗ trạng, nhà vua muốn ban thưởng , cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đỗi ng ạ c nhiên khi thấy ông chỉ xin một chiếc nồi nhỏ đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thưở hàn vi, vì phải ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hỏi mượn nồi của hàng xóm lúc họ vừa dùng bữa xong để ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đỗ đạt. 
Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì 
Bài 3 . Viết lại các câu sau cho đúng chính tả: 
a/ Tốt gổ hơn tốt nước xơn. 
b/ Sấu người, đẹp nết. 
d/ Trăng mờ còn tõ hơn xao 
 Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi. 
c/ Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ. 
a/ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn . 
b/ Xấu người, đẹp nết. 
d/ Trăng mờ còn tỏ hơn sao 
 Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi. 
c/ Mùa hè cá sông , mùa đông cá bể . 
CHÍNH TẢ ( N ghe - viết ) 
Người chiến sĩ giàu nghị lực 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Người chiến sĩ giàu nghị lực 
 Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, hoạ sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh, tượng, đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước . 
Theo Báo Lao động 
SGK 
* Đoạn văn viết về ai? 
Đoạn văn viết về họa sĩ Lê Duy Ứng. 
* Câu chuyện kể về chuyện gì cảm động? 
Lê Duy Ứng vẽ bức chân dung Bác Hồ bằng máu chảy từ đôi mắt bị thương của mình. 
Họa sĩ Lê Duy Ứng 
Chân dung Bác Hồ được vẽ bằng máu 
Sinh hoạt ở Trường Sơn 
Cấp cứu đồng đội 
Đuổi đ ịch 
Bác Hồ và các chiến sĩ 
 Sài Gòn 
Hướng dẫn viết từ khó 
xúc động 
q uệt máu 
Lê Duy Ứng 
Bác Hồ 
triển lãm 
b ảo tàng 
 2a/ . Ñieàn vaøo choã troáng tr hay ch : 
Ngu Công dời núi 
 Ngày xưa, ở ...ung Quốc có một cụ già ...ín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai ...ái núi Thái Hàng và Vương Ốc ... ắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hằng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi. 
 Có người ...ê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói : "Ngày nào tôi cũng đào. Tôi ...ết thì con tôi đào. Con tôi chết thì ...áu tôi đào. ...áu tôi chết, còn có ...ắt cùa tôi đào. Họ hàng nhà tôi ...uyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi ...ẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng." 
	... ời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai ...ái núi ra xa để cụ có lối đi lại. 
Ngụ ngôn Trung Quốc 
Tr 
ch 
tr 
ch 
ch 
ch 
ch 
C h 
ch 
tr 
ch 
Tr 
tr 
 2b/ . Tiếng có vần ươn hay ương 
 	Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí ...... lên , không bao giờ buồn nản, chán ... trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương .......... . Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai .. công ty vận tải ......... thủy chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lí khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ty lúc thịnh .......... có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu "bậc anh hùng kinh tế" mà người đương thời khen tặng . 
vươn 
ch ường 
t rư ờ ng 
đường 
v ượng 
t rư ơ ng 
THANK YOU 
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Nếu chúng mình có phép lạ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_4_nho_viet_neu_chung_minh_co_p.pptx