Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 20: Nghe viết Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Thiện Tứ

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 20: Nghe viết Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Thiện Tứ

Kiểm tra:

 - đá tảng

 - nhằng nhịt

 - chuyên chở

HS đọc thầm đoạn văn, tìm từ khó viết

+ Viết bảng con:

- Đân- lớp

- nẹp sắt

- rất xóc

- suýt ngã

- săm

- Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

a) ch hay tr

 uyền ong vòm lá

 im có gì vui

 Mà nghe ríu rít

 Như ẻ reo cười ?

ppt 9 trang ngocanh321 2200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 20: Nghe viết Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Thiện Tứ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả( nghe- viết)Cha đẻ của chiếc lốp xe đạpGV: Nguyễn Văn Thiện TứThứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2013Chính tả ( nghe – viết)* Kiểm tra: - đá tảng - nhằng nhịt - chuyên chở Thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2013Chính tả ( nghe – viết)* Bài mới:Thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2013Chính tả ( nghe – viết)Cha đẻ của chiếc lốp xe đạpHS đọc thầm đoạn văn, tìm từ khó viết+ Viết bảng con:- Đân- lớp- nẹp sắt- rất xóc- suýt ngã- sămThứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2013Chính tả ( nghe – viết)Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp HS viết bài - Bài tập 2: Điền vào chỗ trốnga) ch hay tr uyền ong vòm lá im có gì vui Mà nghe ríu rít Như ẻ reo cười ?Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2013Chính tả ( nghe- viết)Cha đẻ của chiếc lốp xe đạpa) ch hay trChuyềntrong vòm láChim có gì vuiMà nghe ríu rítNhư trẻ reo cười ?Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2013Chính tả ( nghe – viết)Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp*/ Dặn dò :- Viết lại những từ viết sai.- Xem lại bài tập, ghi nhớ các từ vừa điền, làm thêm các bài tập còn lại.- Chuẩn bị bài sau: Chuyện cổ tích về loài người ( nhớ- viết)Tiết học kết thúcCHÂN THÀNH CÁM ƠN

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_20_nghe_viet_cha_de_cua_chiec.ppt