Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Thanh Tiến

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Thanh Tiến

II. Bài tập chính tả

1. Tìm và viết các từ ngữ.

a) Chứa tiếng có các âm đầu r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

* Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.

* Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.

* Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.

 

pptx 24 trang Khắc Nam 26/06/2023 520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Thanh Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba, ngáy 21 tháng 12 năm 2021 
Giáo viên: Thanh Tiến 
Mơn: Chính tả 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ 
Kéo co 
Chính tả 
Nghe viết : Kéo co 
Phân biệt : r / d / gi 
NỘI DUNG CHÍNH 
1 
NGHE VIẾT 
Bài viết ở nhà 
2 
 BÀI TẬP CHÍNH TẢ 
Làm trên lớp 
1 
Nghe viết 
Kéo co 
	 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo, khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
Hữu Trấp 
Quế Võ 
 Ninh 
Bắc 
Tích Sơn 
Vĩnh Yên 
Vĩnh Phúc 
ganh đua 
khuyến khích 
hạn chế 
Chính tả (nghe-viết) 
nháp 
Kéo co 
Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc Ninh, 
Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, 
ganh đua, khuyến khích, hạn ch ế 
II. Bài tập chính tả 
	 1. Tìm và viết các từ ngữ. 
 a) Chứa tiếng có các âm đầu r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
 * Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân. 
 * Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật. 
 * Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu. 
 * Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân. 
( Đĩ là trị chơi gì?) 
Nhảy dây 
- Trị chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy cho dây luồn qua dưới chân. 
Nhảy dây 
 * Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu. 
( Gọi là hoạt động gì ?) 
Giao bĩng 
- Phát bĩng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu. 
Giao bĩng 
 * Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật. 
( Là mơn nghệ thuật gì?) 
Múa rối 
- Mơn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật. 
Múa rối 
Chứa tiếng cĩ các vần ât hoặc âc , cĩ nghĩa như sau: 
2b. Tìm và viết các từ ngữ: 
Đấu vật 
 Ơm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã. 
Nhấc 
- Nâng lên cao một chút. 
Con lật đật 
- Búp bê nhựa hình người, bụng trịn, hễ đặt nằm là bật dậy. 
Cảm ơn các em đã lắng nghe 
Chúc các em học tốt ! 
Chính tả 
KÉO CO 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_16_nghe_viet_keo_co_nam_hoc_20.pptx