Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 11: Nhớ viết "Nếu chúng mình có phép lạ" - Ngô Thị Thanh Huyền

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 11: Nhớ viết "Nếu chúng mình có phép lạ" - Ngô Thị Thanh Huyền

2a. Điền vào chỗ trống s hay x?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối .ang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ .íu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi – chạm vào .ức nóng.

Mạch đất ta dồi dào .ức .ống

Nên nhành cây cũng thắp .áng quê hương.

 Phạm Tiến Duật

 

ppt 7 trang Khắc Nam 24/06/2023 640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 11: Nhớ viết "Nếu chúng mình có phép lạ" - Ngô Thị Thanh Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ MINH CHÂU 
CHÍNH TẢ 
LỚP 4A3 
GVCN: Ngô Thị Thanh Huyền 
Bài: Nếu chúng mình có phép lạ 
CHÍNH TẢ: 
! 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Trò chơi: “ Ai tinh mắt thế !” 
Chọn các từ đúng trong số các từ sau: 
Bụi cây – trung sỉ – ngẩng đầu – lính gác 
 kho đạng - trung sĩ – kho đạn – đánh trận 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh 
Chớp mắt thành cây đầy quả 
Tha hồ hái chén ngọt lành. 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Ngủ dậy thành người lớn ngay 
Đứa thì lặn xuống đáy biển 
Đứa thì ngồi lái máy bay. 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Hái triệu vì sao xuống cùng 
Đúc thành ông mặt trời mới 
Mãi mãi không còn mùa đông. 
Nếu chúng mình có phép lạ 
Hóa trái bom thành trái ngon 
Trong ruột không còn thuốc nổ 
Chỉ toàn kẹo với bi tròn. 
Luyện viết từ khó 
l ặn x uống 
chớp m ắt 
n ảy mầm 
m ặt tr ời 
r uột 
2a. Điền vào chỗ trống s hay x? 
Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu 
Trỏ lối ..... ang mùa hè 
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ ..... íu 
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu 
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu 
Chạm đầu lưỡi – chạm vào ..... ức nóng. 
Mạch đất ta dồi dào ..... ức ..... ống 
Nên nhành cây cũng thắp ..... áng quê hương. 
 Phạm Tiến Duật 
s 
x 
s 
s 
s 
s 
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 
Xấu người đẹp nết. 
Tốt gổ hơn tốt nước xơn . 
Sấu người đẹp nết. 
Trăng mờ còn tỏ hơn sao. 
Trăng mờ còn tõ hơn xao. 
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi. 
Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi. 
Mùa hè cá sông mùa đông cá bể. 
Mùa hè cá xông mùa đông cá bễ. 
1. 
2. 
3. 
4. 
Chúc các em 
sức khỏe và học tập tốt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_11_nho_viet_neu_chung_minh_co.ppt