Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 9: Nghe viết "Thợ rèn" - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)

Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 9: Nghe viết "Thợ rèn" - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

Suốt tám giờ chân than mặt bụi

Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn.

Làm thợ rèn mùa hè có nực

Quai một trận, nước tu ừng ực

Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi

Cũng có khi thấy thở qua tai.

Làm thợ rèn vui như diễn kịch

Râu bằng than mọc lên bằng thích

Nghịch ở đây già trẻ như nhau

Nên nụ cười nào có tắt đâu.

 Khánh Nguyên

 

pptx 15 trang Khắc Nam 26/06/2023 960
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 9: Nghe viết "Thợ rèn" - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ LỚP 4 
THỢ RÈN 
Thứ hai, ngày 8 tháng 11 năm 2021 
Chính tả 
Thợ rèn 
CHÍNH TẢ (Nghe – viết) 
THỢ RÈN 
Những điều em cần lưu ý 
 Chuẩn bị: 
- Sách TV lớp 4 
 tập 1 
- Vở 
- Bút mực, bút chì 
- Thước kẻ 
- Ngồi học ở 
nơi yên tĩnh, 
đủ ánh sáng 
- Ngồi học 
đúng tư thế 
Tập trung 
nghe giảng và thực hiện 
các nhiệm vụ 
của bài học. 
Chính tả 
Nghe - viết : Thợ rèn 
SGK trang 86 
Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận, nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
	 Khánh Nguyên 
 Quai (búa): 
vung búa lên cao 
rồi giáng mạnh xuống. 
Tu: uống nhiều và liền một mạch 
bằng cách ngậm vào miệng chai hay vòi ấm. 
Chính tả 
Nghe - viết : Thợ rèn 
SGK trang 86 
Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận, nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
	 Khánh Nguyên 
Tiết 18. 
Những từ ngữ nào cho em biết nghề thợ rèn rất vất vả ? 
Bài thơ gồm 3 khổ thơ 
Mỗi khổ thơ gồm 4 dòng thơ. 
Bài thơ gồm mấy khổ, 
mỗi khổ thơ 
gồm mấy dòng thơ? 
ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi, suốt tám giờ chân than mặt bụi, nước tu ừng ực, bóng nhẫy mồ hôi, thở qua tai. 
Nghề thợ rèn có những điểm gì vui nhộn ? 
Nghề thợ rèn vui như diễn kịch, già trẻ như nhau, nụ cười không bao giờ tắt. 
Bài thơ cho các em biết gì về nghề thợ rèn? 
Sự vất vả và niềm vui trong lao động của người thợ rèn. 
 tr ăm ngh ề 
Chính tả 
Nghe - viết : Thợ rèn 
Hướng dẫn viết từ khó 
d iễn k ịch 
qu ai một tr ận 
qu ệt ng ang 
b óng nh ẫy 
Chính tả 
Nghe - viết : Thợ rèn 
SGK trang 86 
Giữa trăm nghề , làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề , chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận , nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
	 Khánh Nguyên 
Lưng thẳng 
Không tì ngực xuống bàn 
Đầu hơi cúi 
Mắt cách vở khoảng 25 - 30cm 
Hai chân để song song, thoải mái 
Không gian yên tĩnh, 
 có đủ ánh sáng 
Tư thế ngồi viết 
- Tên bài lùi vào khoảng 6 ô ly 
- Viết hoa chữ cái đầu dòng 
- Mỗi khổ thơ cách nhau 
 1 dòng kẻ 
Cách viết thơ 
Sửa lỗi sai 
 Thợ rèn 
SGK trang 86 
Giữa trăm nghề , làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề , chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận , nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
	 Khánh Nguyên 
Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận, nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
Khánh Nguyên 
2/ Điền vào chỗ trống: 
b) Uôn hay uông ? 
 nước, nhớ ng 
 Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau m nhớ cà dầm tương. 
 Đố ai lặn x ... vực sâu 
Mà đo miệng cá, câu cho vừa. 
 Người thanh tiếng nói cũng thanh 
Ch . kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. 
Uống nước, nhớ ng uồn 
 Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau m uống nhớ cà dầm tương. 
 Đố ai lặn x uống vực sâu 
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa. 
 Người thanh tiếng nói cũng thanh 
Ch uông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. 
THANK YOU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_khoi_4_tuan_9_nghe_viet_tho_ren_nam_hoc_2.pptx