Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 9: Nghe viết "Thợ rèn"

Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 9: Nghe viết "Thợ rèn"

Giữa trăm nghề,làm nghề thợ rèn

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

Suốt tám giờ chân than mặt bụi

Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn.

Làm thợ rèn mùa hè có nực

Quai một trận, nước tu ừng ực

Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi

Cũng có khi thấy thở qua tai.

Làm thợ rèn vui như diễn kịch

Râu bằng than mọc lên bằng thích

Nghịch ở đây già trẻ như nhau

Nên nụ cười nào có tắt đâu.

 

ppt 10 trang Khắc Nam 24/06/2023 1110
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 9: Nghe viết "Thợ rèn"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng 
 các thầy cô giáo đến dự giờ lớp 4B 
PHÂN MÔN : CHÍNH TẢ 
GIÁO VIÊN : 
Nghe – viết: Thợ rèn 
Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 
Chính tả 
Giữa trăm nghề,làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận, nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 
Nghe – viết: Thợ rèn 
Chính tả 
Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 
Chính tả 
Nghe – viết: Thợ rèn 
Viết bảng con 
Nghe – viết: Thợ rèn 
Giữa trăm nghề,làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận, nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
Lỗi 
Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 
Chính tả 
Thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 
Chính tả 
Nghe – viết: Thợ rèn 
Viết bài 
Nghe – viết : Thợ rèn 
Giữa trăm nghề,làm nghề thợ rèn 
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi 
Suốt tám giờ chân than mặt bụi 
Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn. 
Làm thợ rèn mùa hè có nực 
Quai một trận, nước tu ừng ực 
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi 
Cũng có khi thấy thở qua tai. 
Làm thợ rèn vui như diễn kịch 
Râu bằng than mọc lên bằng thích 
Nghịch ở đây già trẻ như nhau 
Nên nụ cười nào có tắt đâu. 
Lỗi 
Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014 
Chính tả 
Luyện tập 
Bài 2: Điền vào chỗ trống 
a. l hay n 
... ăm gian nhà cỏ thấp... e te 
 Ngõ tối đêm sâu đóm... ập ... oè 
... ưng giậu phất phơ màu khói nhạt 
... àn ao ... óng ... ánh bóng trăng...oe. 
... ăm gian nhà cỏ thấp . e te 
 Ngõ tối đêm sâu đóm ập òe 
 ưng dậu phất phơ màu khói nhạt 
... àn ao ..... óng ... ánh bóng trăng...oe. 
N 
 l 
l 
l 
L 
L 
l 
l 
l 
Luyện tập 
Bài 2: Điền vào chỗ trống 
a . l hay n 
Kính chào tạm biệt quý thầy cô 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_khoi_4_tuan_9_nghe_viet_tho_ren.ppt