Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 5: Bác Hồ kính yêu - Cao Văn Minh

Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 5: Bác Hồ kính yêu - Cao Văn Minh

Về học tập: Học bài, làm bài đầy đủ, chu đáo trước khi đến lớp.

 Về nề nếp: Duy trì và thực hiện tốt mọi nội quy của trường, của lớp đề ra.

 Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo.

 Về lao động và vệ sinh:Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp sạch sẽ. Chăm sóc tốt bồn hoa của lớp. Giữ vệ sinh môi trường.

 Bảo vệ tài sản chung của nhà trường, không quậy phá, chọc bạn, đánh bạn

 

ppt 15 trang Khắc Nam 26/06/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 5: Bác Hồ kính yêu - Cao Văn Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT SINH HOẠT LỚP : LỚP 4B 
G iáo viên: Cao Văn Minh 
A - Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần 
 I - Các tổ trưởng báo cáo sơ kết tổ. 
* Tổ 1:- Nhận xét 
* Tổ 2 :- Nhận xét 
* Tổ 3 :- Nhận xét 
HỘI THI GVCN GIỎI 
HOẠT ĐỘNG 1 
II - Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần 
A - Báo cáo sơ kết tuần: 
I - Các tổ trưởng báo cáo sơ kết tổ. 
 * Nhận xét 
HỘI THI GVCN GIỎI 
HỘI THI GVCN GIỎI 
A - Báo cáo sơ kết tuần: 
 I - Các tổ trưởng báo cáo sơ kết tổ 
 II - Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần 
 III- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét 
. 
HỘI THI GVCN GIỎI 
HOẠT ĐỘNG 2: 
Phương hướng, nhiệm vụ tuần tiếp theo: 
Về học tập: Học bài, làm bài đầy đủ, chu đáo trước khi đến lớp. 
 Về nề nếp: Duy trì và thực hiện tốt mọi nội quy của trường, của lớp đề ra. 
 Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo. 
 Về lao động và vệ sinh:Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp sạch sẽ. Chăm sóc tốt bồn hoa của lớp. Giữ vệ sinh môi trường. 
 Bảo vệ tài sản chung của nhà trường, không quậy phá, chọc bạn, đánh bạn 
HOẠT ĐỘNG 3: Giao lưu văn nghệ,trò chơi: 
 HỘI THI GVCN GIỎI 
 Tiểu sử 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
Bác Hồ tên thật là Nguyễn Sinh Cung, tự là Tất Thành. Quê nội là làng Kim Liên . Bác được sinh ra ở quê ngoại là làng Hoàng Trù, cả hai đều thuộc tỉnh Nghệ An ngày nay. 
 Tiểu sử 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
Bác là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Bác là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước. Là nhà lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ, danh nhân văn hoá của thế giới. 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
trß ch¬i 
« 
c 
h 
÷ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
trß ch¬i 
« ch÷ 
¤ ch÷ 1 (11 ch÷ c¸i): 
Ngày 19 tháng 5 hằng năm là ngày gì? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
s 
i 
n 
h 
n 
h 
Ë 
t 
b 
¸ 
c 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
trß ch¬i 
« ch÷ 
¤ ch÷ 2 (7 ch÷ c¸i): 
Đó là làng quê nơi Bác sinh ra? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
k 
i 
m 
l 
i 
ª 
n 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
trß ch¬i 
« ch÷ 
¤ ch÷ 3 (14 ch÷ c¸i): 
Tên gọi của Bác thưở nhỏ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
n 
g 
u 
y 
Ô 
n 
s 
i 
n 
h 
c 
u 
n 
g 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DÂN 
héi thi gvcn giái 
I. Bác Hồ kính yêu 
II. Trò chơi 
trß ch¬i 
« ch÷ 
¤ ch÷ 4 (13 ch÷ c¸i): 
Điều Bác luôn căn dặn các cháu Thiếu niên 
Nhi đồng năm 1961 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
n 
¨ 
m 
® 
i 
Ò 
b 
¸ 
c 
h 
å 
d 
¹ 
y 
u 
Chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoat_lop_5_thang_5_bac_ho_kinh_yeu_cao_van_mi.ppt