Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 4: Nhớ viết "Truyện cổ nước mình" - Năm học 2021-2022 - Huỳnh Văn Vũ

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 4: Nhớ viết "Truyện cổ nước mình" - Năm học 2021-2022 - Huỳnh Văn Vũ

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì được phật, tiên độ trì.

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

 

pptx 13 trang Khắc Nam 26/06/2023 290
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 4: Nhớ viết "Truyện cổ nước mình" - Năm học 2021-2022 - Huỳnh Văn Vũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả– Lớp 4B 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 KHÁNH BÌNH TÂY BẮC 
GV: Huỳnh Văn Vũ 
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
Truyện cổ nước mình 
Tôi yêu truyện cổ nước tôi 
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa 
Thương người rồi mới thương ta 
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm 
Ở hiền thì lại gặp hiền 
Người ngay thì được phật, tiên độ trì. 
Mang theo truyện cổ tôi đi 
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa 
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa 
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. 
Đời cha ông với đời tôi 
Như con sông với chân trời đã xa 
Chỉ còn truyện cổ thiết tha 
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình . 
Truyện cổ nước mình 
(trích) 
Tôi yêu truyện cổ nước tôi 
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa 
Thương người rồi mới thương ta 
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm 
Ở hiền thì lại gặp hiền 
Người ngay thì được phật, tiên độ trì. 
Mang theo truyện cổ tôi đi 
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa 
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa 
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. 
Đời cha ông với đời tôi 
Như con sông với chân trời đã xa 
Chỉ còn truyện cổ thiết tha 
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình . 
Truyện cổ nước mình 
(trích) 
Em hiểu ý của hai dòng thơ cuối như thế nào? 
 Truyện cổ giúp ta nhận ra những phẩm chất quý báu của cha ông: công bằng, thông minh, độ lượng, nhân hậu, tình nghĩa, 
Tôi yêu truyện cổ nước tôi 
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa 
Thương người rồi mới thương ta 
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm 
Ở hiền thì lại gặp hiền 
Người ngay thì được phật, tiên độ trì . 
Mang theo truyện cổ tôi đi 
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa 
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa 
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi . 
Đời cha ông với đời tôi 
Như con sông với chân trời đã xa 
Chỉ còn truyện cổ thiết tha 
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình . 
Truyện cổ nước mình 
(trích) 
VIẾT CHÍNH TẢ 
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 
Chính tả (Nhớ - viết) 
Truyện cổ nước mình 
Tôi yêu truyện cổ nước tôi 
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa 
Bài 1 : 
BÀI TẬP 
b. Điền vào chỗ trống ân hay âng ? 
- Vua Hùng một sáng đi săn 
Trưa tròn bóng nắng nghỉ ch... chốn này 
D... d... một quả xôi đầy 
Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi. 
NGUYỄN BÙI VỢI 
Vua Hùng một sáng đi săn 
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này 
Dân dâng một quả xôi đầy 
Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi. 
Bài 1 : 
BÀI TẬP 
b. Điền vào chỗ trống ân hay âng ? 
Nơi ấy ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 
Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
Sáng một v ... trên ... ... 
Nơi cả nhà tiễn ch .. 
Anh tôi đi bộ đội 
Bao niềm vui nỗi đợi 
Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng. 
VŨ QUẦN PHƯƠNG 
Bài 1 : 
BÀI TẬP 
b. Điền vào chỗ trống ân hay âng ? 
Nơi ấy ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 
Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
Sáng một v ầng trên s ân 
Nơi cả nhà tiễn c hân 
Anh tôi đi bộ đội 
Bao niềm vui nỗi đợi 
Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng. 
VŨ QUẦN PHƯƠNG 
Trong phòng triên lam tranh, hai người xem nói chuyện với nhau. Một người bao : 
- Ông thư đoán xem bức tranh này ve canh bình minh hay canh hoàng hôn. 
- Tất nhiên là tranh ve canh hoàng hôn. 
- Vì sao ông lại khăng định chính xác như vậy ? 
- Là bơi vì tôi biết họa si ve tranh này. Nhà ông ta ơ cạnh nhà tôi. Ông ta chăng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh. 
triển lãm 
thử 
vẽ cảnh 
cảnh 
khẳng 
bởi 
sĩ vẽ 
ở 
chẳng 
vẽ cảnh 
Bình mình hay hoàng hôn 
b ảo 
BÀI 2: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?  (trang 27)  
IV.Vận dụng 
Về nhà viết sạch đẹp 2 bài chính tả: 
-“ Cháu nghe câu chuyện của bà/ trang 26”-Tuần 3. 
- “ Truyện cổ nước mình” (SGK trang 37 )- Tuần 4. 
- Hoàn thành những BT chính tả vào VBT. 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_4_nho_viet_truyen_co_nuoc_minh.pptx