Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Kim Thị Cúc

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Kim Thị Cúc

Kéo co

Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội.

 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.

 Theo Toan Ánh

 

pptx 14 trang Khắc Nam 26/06/2023 510
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 16: Nghe viết "Kéo co" - Năm học 2021-2022 - Kim Thị Cúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C 
Giáo viên: KIM THỊ CÚC 
CHÍNH 
TẢ 
4C 
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG HỢP 
Kiểm tra bài cũ 
Viết lại các từ sau cho đúng chính tả: 
m ềm mải 
phác dại 
trầm bõng 
m ềm mại 
p hát dại 
t rầm bổng 
 
 
 
Thứ 4, ngày 17 tháng 11 năm 2021 
	 Kéo co (từ Hội làng Hữu Trấp đến chuyển bại thành thắng.) 
1. Nghe – viết: 
Môn : Chính tả (Nghe – viết) 
Bài : Kéo co 
 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
	 Theo Toan Ánh 
Kéo co 
 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiến hò reo khuyến khích của người xem hội. 
 Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. 
	 Theo Toan Ánh 
Kéo co 
Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2021 
Môn : Chính tả (Nghe – viết) 
 Bài : Kéo co 
	Kéo co (từ Hội làng Hữu Trấp đến chuyển bại thành thắng.) 
1. Nghe – viết: 
	 Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau : 
2. Bài tập: 
Ai nhanh – Ai đúng 
Trò chơi 
	Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần quay dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân . 	 
Nhảy dây 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
	 	Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật . 
Múa rối 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
	Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu . 
Giao bóng 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tìm và viết các từ ngữ chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 
Nhảy dây 
Giao bóng 
Múa rối 
Chúc các em mạnh khỏe, thành công! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_16_nghe_viet_keo_co_nam_hoc_20.pptx