Giáo án Toán học 4 - Tuần 24 - Bài: Phép nhân phân số

Giáo án Toán học 4 - Tuần 24 - Bài: Phép nhân phân số

Môn: Toán

Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ (Tiết: 102)

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết ý nghĩa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật.

- Nêu được cách thực hiện phép nhân hai phân số.

- Thực hiện được các phép tính nhân hai phân số.

- Thực hiện thành thạo các bài toán có liên quan đến phép nhân phân số.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề, tư duy và lập luận: HS tích cực tham gia các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của GV.

- Bằng lập luận tư duy của cá nhân từ cách tính diện tích hình chữ nhật các em tìm ra quy tắc phép nhân phân số.

3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, say mê học toán, vận dụng toán đã học vào cuộc sống để tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:

- Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.

- Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ

2. Học sinh: SGK, phiếu học tập.

 

docx 5 trang xuanhoa 12/08/2022 2000
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học 4 - Tuần 24 - Bài: Phép nhân phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24
Thứ hai ngày 28 tháng 02 năm 2022
Môn: Toán
Bài: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ (Tiết: 102)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nhận biết ý nghĩa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật. 
- Nêu được cách thực hiện phép nhân hai phân số.
- Thực hiện được các phép tính nhân hai phân số.
- Thực hiện thành thạo các bài toán có liên quan đến phép nhân phân số.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự học và giải quyết vấn đề, tư duy và lập luận: HS tích cực tham gia các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của GV.
- Bằng lập luận tư duy của cá nhân từ cách tính diện tích hình chữ nhật các em tìm ra quy tắc phép nhân phân số.
3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, say mê học toán, vận dụng toán đã học vào cuộc sống để tính toán.
II. Đồ dùng dạy học: 
1. Giáo viên:
- Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ
2. Học sinh: SGK, phiếu học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
12’
20’
3’
1. Khởi động:
* Mục tiêu: Tạo phấn khởi cho HS trước vào tiết học mới, đồng thời ôn lại kiến thức đã học ở bài trước, hình thành kiến thức ban đầu cho HS.
* Cách tiến hành:
- Tổ chức cho HS hát và vận động tại chỗ.
- Ôn bài cũ
+ Nêu cách thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu?
+ Nêu cách trừ hai phân số cùng mẫu?
+ Nếu thực hiện cộng, trừ hai phân số khác mẫu thì ta phải thực hiện bước gì đầu tiên?
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài cũ ở nhà của HS.
- GV giới thiệu bài và ghi đề bài lên bảng: Phép nhân phân số.
2. Khám phá:
* Mục tiêu:
- Nhận biết ý nghĩa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật. 
- Nêu được cách thực hiện phép nhân hai phân số.
* Cách tiến hành:
Hoạt động: Hình thành cách thực hiện phép nhân phân số.
Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân thông qua tính diện tích hình chữ nhật. 
- Nêu VD /SGK.
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào? 
- Em hãy nêu phép tính để tính diện tích hình chữ nhật trên?
Tính diện tích hình chữ nhật qua đồ dùng trực quan. 
- GV đưa hình minh họa rồi giới thiệu: Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1 m. Vậy hình vuông có diện tích là bao nhiêu?
- Chia hình vuông có diện tích 1 m2 thành 15 ô bằng nhau. Mỗi ô có diện tích là bao nhiêu mét vuông? 
- Hình chữ nhật được tô màu gồm bao nhiêu ô?
- Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu phần mét vuông? 
Tìm quy tắc thực hiện phép nhân phân số. 
- Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật bằng đồ dùng trực quan hãy cho biết 
 = ?
- Quan sát hình và cho biết 8 là gì của hình chữ nhật mà ta phải tính diện tích?
- Chiều dài hình chữ nhật bằng mấy ô?
- Hình chữ nhật có mấy hàng? 
- Vậy để tính tổng số ô của hình chữ nhật ta tính bằng phép tính gì? 
- 4 và 2 là gì của các phân số trong phép nhân 
- Vậy trong phép nhân hai phân số khi thực hiện nhân hai tử số với nhau ta được gì? 
- Quan sát hình minh hoạ và cho biết 15 là gì?
- Hình vuông có diện tích 1 m2 có mấy hàng ô, mỗi hàng có mấy ô? 
- Vậy để tính tổng số ô có trong hình vuông diện tích 1 m2 ta có phép tínhgì? 
- 5 và 3 là gì của các phân số trong phép nhân.
- 15 là gì trong phép nhân trên? 
- Như vậy muốn nhân hai phân số với nhau ta làm như thế nào? 
- Cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân hai phân số.
3. Luyện tập, thực hành: 
* Mục tiêu: Thực hiện tính được các phép tính nhân hai phân số.
Thực hiện thành thạo các bài toán có liên quan đến phép nhân phân số.
* Cách tiến hành:
Bài 1: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- Cho HS làm việc theo nhóm 4 vào phiếu học tập
- Gọi 1 nhóm HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét và chốt kết quả đúng.
Bài 2:
- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài toán.
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét và chốt kết quả đúng.
- Mời 1 HS nhắc lại kiến thức đã áp dụng vào bài tập này.
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS thảo luận phân tích bài toán.
- Gọi 1 nhóm phân tích:
+ Đề bài cho ta biết gì?
+ Đề bài hỏi gì?
- Cho HS làm bài theo nhóm trên bảng nhóm. 
- Nhận xét và chốt câu trả lời đúng.
4. Vận dụng:
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn bài học, vận dụng tính toán trong cuộc sống.
* Cách tiến hành:
- Mời 1 HS nhắc lại nội dung toàn bài học.
- GV cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng?”
GV đưa ra 3 phép tính nhân, bạn nào giơ tay nhanh nhất và trả lời đúng nhất thì sẽ được thưởng.
23 x 54 18 x 59 47 x 63
- GV nhận xét và tổng kết trò chơi.
- Xem trước bài mới: Chủ đề: Luyện tập
- Hát và vận động tại chỗ.
- LPHT điều khiển các bạn ôn lại kiến thức :
- Ta lấy tử số cộng tử số và giữ nguyên mẫu số.
- Ta lấy tử số trừ tử số và giữ nguyên mẫu số.
- Ta phải quy đồng mẫu số các phân số, đưa về mẫu số chung
- Nhận xét.
- Lắng nghe và ghi bào vào vở.
- 1 HS nhắc lại đề toán.
- Lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo).
- Diện tích hình chữ nhật là 
- 1 m2 
- m2 
- 8 ô
- m2 
- HS nêu = 
- 8 là tổng số ô của hình chữ nhật 
- 4 ô.
- 2 hàng.
- 4 2 = 8
- 4 và 2 là các tử số của các phân số trong phép nhân ?
- Ta được tử số của tích hai phân số đó. 
- tổng số ô của hình vuông có diện tích 1 m2.
- Hình vuông có diện tích 1 m2 có 3 hàng ô, mỗi hàng có 5 ô.
- Phép tính 5 3 = 15 (ô).
- 5 và 3 là mẫu số.
- Tích của hai mẫu số 5 và 3.
- Ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 
- Một số HS nhắc lại.
- 1 HS đọc đề: 
- HS thảo luận nhóm 4 và làm vào phiếu học tập. 1 nhóm chia sẻ trước lớp
a) 
b) 
c) 
d) 	
- HS nhận xét và tự chữa bài.
- 1 HS đọc đề bài.
- Rút gọn rồi tính.
- Làm bài và chia sẻ:
a) 
b) 
c) 
- Chữa bài vào vở.
- HS nêu: Ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 
- 1 HS đọc đề bài.
+ Cho ta biết chiều dài và chiều rộng
+ Diện tích hình chữ nhật
- Các nhóm làm bài sau đó chia sẻ:
Diện tích hình chữ nhật là: (m2)
 Đáp số: m2
- 1 HS xung phong nhắc lại.
- HS nêu.
- HS tham gia trò chơi
- Chuẩn bị bài mới.
IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
@ . .. ..................................
 -------------- —-– ------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_hoc_4_tuan_24_bai_phep_nhan_phan_so.docx