Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 3 - Bài 4: Ôn luyện gõ

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 3 - Bài 4: Ôn luyện gõ

 1. Đặt tay trên bàn phím:

Các ngón tay luôn đặt lên các phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.

2. Cách gõ:

- Mỗi phím sẽ được gõ bằng một ngón tay.

 Ngón tay được tô màu nào thì gõ phím có cùng màu đó.

 Khi gõ các ngón tay có thể vươn ra để gõ, sau khi gõ xong một phím, các ngón tay phải đưa về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.

 

ppt 17 trang Khắc Nam 26/06/2023 330
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 3 - Bài 4: Ôn luyện gõ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: Tin học 4 
Em hãy nêu cách gõ sử dụng phím Shift ? 
Kiểm tra bài cũ 
Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ phím chính. Nếu cần gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift. Nếu cần gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift. 
Em hãy nêu cách gõ chữ A ? 
Kiểm tra bài cũ 
Ngón út tay phải vươn ra nhấn giữ phím Shift, ngón út tay trái gõ phím chữ A 
Hàng phím cơ sở 
Hàng phím trên 
Hàng phím dưới 
Hàng phím số 
Hàng phím cách 
Các em đã tập gõ được những hàng phím nào ? 
Shift 
Ngoài những hàng phím đó, chúng ta còn được tập gõ những phím nào ? 
Enter 
Hàng phím cơ sở 
Hàng phím trên 
Hàng phím dưới 
Hàng phím số 
Hàng phím cách 
Và phím Shift, phím Enter. 
Cách gõ các phím ở: 
7 
Bài 4: 
Ôn luyện gõ 
Tin học : 
 1. Đặt tay trên bàn phím: 
Tin học : 
Bài 4: Ôn luyện gõ. 
Hãy quan sát hình và nêu cách đặt tay trên bàn phím ? 
 1. Đặt tay trên bàn phím: 
 Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở. 
Tin học : 
Bài 4: Ôn luyện gõ 
 2. Cách gõ: 
Hãy quan sát hình và nêu cách gõ ? 
 1. Đặt tay trên bàn phím: 
 Các ngón tay luôn đặt lên các phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở. 
Tin học : 
Bài 4: Ôn luyện gõ 
 2. Cách gõ: 
- Mỗi phím sẽ được gõ bằng một ngón tay. 
 Ngón tay được tô màu nào thì gõ phím có cùng màu đó. 
 Khi gõ các ngón tay có thể vươn ra để gõ, sau khi gõ xong một phím, các ngón tay phải đưa về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở. 
Tin học : 
Bài 4: Ôn luyện gõ 
 THỰC HÀNH 
Nhắc lại cách khởi động phần mềm Word ? 
 Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Word. 
 Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Word. 
CỦNG CỐ 
Trò chơi hái hoa tặng bạn 
CỦNG CỐ 
Trò chơi hái hoa tặng bạn 
Hãy chọn đáp án đúng trong câu sau: Khi gõ phím, ta đặt tay như thế nào là đúng ? 
A. Các ngón tay vẫn đặt lên hàng phím số. 
B. Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở. 
C. Các ngón tay vẫn đặt lên các phím ở hàng trên. 
D. Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát tương ứng ở hàng dưới. 
CỦNG CỐ 
Trò chơi hái hoa tặng bạn 
Hãy chọn đáp án đúng trong câu sau: Cách gõ hàng phím là 
A. Mỗi phím sẽ được gõ bằng một ngón tay. 
B. Ngón tay được tô màu nào thì gõ phím có cùng màu đó. 
C. Khi gõ các ngón tay có thể vươn ra để gõ. Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát ở hàng cơ sở. 
D. Tất cả đều đúng. 
CỦNG CỐ 
Trò chơi hái hoa tặng bạn 
Em hãy cho biết phím Shift và phím Enter được gõ bằng ngón tay nào ? 
 Phím shift ở bên trái thì ngón út của bàn tay trái gõ, còn phím shift ở bên phải và phím enter thì ngón út của bàn tai phải gõ. 
16 
Về nhà các em xem kĩ lại bài và thực hành T1, T2, T3,T4, T5, T6, T7. 
DẶN DÒ 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_4_chuong_3_bai_4_on_luyen_go.ppt