Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 3: Em tập gõ 10 ngón - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 3: Em tập gõ 10 ngón - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?

1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

2. Nhắc lại

a/ Tư thế ngồi:

b/ Bàn phím

c/ Cách đặt tay

d/ Quy tắc gõ phím

pptx 10 trang Khắc Nam 26/06/2023 310
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 3: Em tập gõ 10 ngón - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
2. Em hãy đ iền vào chỗ chấm: 
Các phím ở hàng phím c ơ sở là: 
- Hai phím có gai là phím và phím 
TIN HỌC 
1. Em hãy nêu tên phần mềm em đ ã đư ợc học trong ch ươ ng 2 và cho biết tác dụng của phần mềm đ ó? 
 Trả lời : Phần mềm em đ ã đư ợc học trong ch ươ ng 2 có tên là phần mềm Paint. Phần mềm Paint giúp cho em vẽ đư ợc và chỉnh sửa đư ợc những bức tranh mà em yêu thích. 
Ch­¬ng 3: EM TËP Gâ 10 ngãn 
Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 
Bài 1: 
TIN HỌC 
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 
1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì? 
Lợi ích: 
- Gõ nhanh và chính xác hơn. 
- Tiết kiệm được thời gian và công sức. 
Cần làm: 
- Phải luyện tập nhiều và không được nản chí. 
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 
2. Nhắc lại 
a/ Tư thế ngồi: 
(!) Quan sát tranh vẽ và nhận xét tư thế ngồi trước máy tính như thế nào là đúng. 
Tư thế ngồi đúng trước máy tính: 
 - Ngồi thẳng, màn hình để ngang tầm mắt nhìn. 
 - Hai bàn tay thả lỏng, đặt ngang bàn phím 
b/ Bàn phím 
Hàng phím số 
Hàng phím trên 
Hàng phím c ơ sở 
Hàng phím d ư ới 
Phím cách 
Hai phím Shift 
Hai phím có gai là F và J 
Phím cách đư ợc dùng đ ể gõ dấu cách giữa hai từ. 
Hai phím Shift dùng đ ể gõ các chữ in hoa và các kí tự trên của phím. 
Phím Enter dùng đ ể xuống dòng. 
b/ Bàn phím 
Em sử dụng các phím ENTER , SHIFT , CÁCH đ ể làm gì? 
c/ Cách đ ặt tay 
d/ Quy tắc gõ phím 
- Lấy hàng c ơ sở làm chuẩn 
- Ngón nào phím ấy 
Tay trái 
Tay phải 
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 
2. Nhắc lại 
a/ Tư thế ngồi: 
b/ Bàn phím 
c/ Cách đ ặt tay 
d/ Quy tắc gõ phím 
1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì? 
3. Phần mềm MARIO 
 Khởi đ ộng phần mềm 
 Nháy đ úp chuột lên biểu t ư ợng MARIO 
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? 
Lợi ích của việc gõ phím bằng 10 ngón tay: 
 - Gõ nhanh và chính xác hơn 
 - Tiết kiệm được thời gian và công sức. 
Củng cố - Dặn dò 
Về nhà các em hãy xem lại bài và giờ sau chúng ta sẽ thực hành gõ 10 ngón với phần mềm Mario. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chuong_3_em_tap_go_10_ngon_bai_1_vi.pptx