Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 2 - Bài 3: Sao chép hình

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 2 - Bài 3: Sao chép hình

Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi 2:

Em hãy cho biết thao tác đúng và nhanh nhất để gõ toàn chữ hoa

A. Nhấn phím Caps Lock để bật đèn Caps Lock rồi gõ chữ

B. Nhấn phím Caps Lock để tắt đèn Caps Lock rồi gõ chữ

A. Đúng

 

pptx 8 trang Khắc Nam 26/06/2023 350
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 2 - Bài 3: Sao chép hình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIN HỌC 
Tin học 
Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi 1: 
Em hãy chỉ ra biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo 
a 
b 
c 
C. Đúng 
Tin học 
Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi 2 : 
Em hãy cho biết thao tác đúng và nhanh nhất để gõ toàn chữ hoa 
A. Nhấn phím Caps Lock để bật đèn Caps Lock rồi gõ chữ 
A. Đúng 
B. Nhấn phím Caps Lock để tắt đèn Caps Lock rồi gõ chữ 
Tin học 
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ 
1. Gõ kiểu Telex: 
a) Gõ các chữ th ư ờng ă , â, ê, ô, ơ , ư , đ : 
Quy tắc gõ: 
Để có chữ 
Em gõ 
Ví dụ: 
Để gõ hai từ đ êm tr ă ng , em gõ nh ư sau: 
dd 
đ 
ư 
ơ 
ô 
ê 
â 
ă 
uw 
ow 
oo 
ee 
aa 
aw 
ng 
m 
dd 
ee 
aw 
tr 
Tin học 
Bài 3 : Gõ các chữ ă , â, ê, ô, ơ , ư , đ 
1. Gõ kiểu Telex: 
b) Gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ , Ư , Đ : 
Quy tắc gõ: 
Để có chữ 
Em gõ 
Ví dụ: 
Để gõ hai từ M Ư A XUÂN , em gõ nh ư sau: 
Đ 
Ư 
Ơ 
Ô 
Ê 
 
Ă 
DD 
UW 
OW 
OO 
EE 
AA 
AW 
A 
X 
M 
UW 
U 
AA 
N 
a) Gõ các chữ th ư ờng ă , â, ê, ô, ơ , ư , đ : 
AA 
OO 
UW 
ow 
ee 
DD 
aa 
aw 
Tin học 
Bài 3 : Gõ các chữ ă , â, ê, ô, ơ , ư , đ 
ă 
1 
â 
2 
Đ 
3 
ê 
4 
ơ 
5 
Ư 
6 
Ô 
7 
 
8 
Trò chơi ong đi tìm mật 
Tin học 
Thực hành 
Gõ các từ sau theo kiểu Telex 
Trung Thu 
Lên nương 
Cô Tiên 
Mưa xuân 
Thăng Long 
Âu cơ 
Tin học 
Thực hành 
2. Gõ các từ sau bằng chữ hoa theo kiểu Telex 
TRUNG THU 
LÊN NƯƠNG 
CÔ TIÊN 
MƯA XUÂN 
THĂNG LONG 
ÂU CƠ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chuong_2_bai_3_sao_chep_hinh.pptx