Bài giảng Tin học Khối 4 - Chương 4: Học và chơi cùng máy tính - Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf

Bài giảng Tin học Khối 4 - Chương 4: Học và chơi cùng máy tính - Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf

* Quy tắc chơi:

Mỗi lần chơi có 9 lỗ golf, các em cần phải chơi

 cho khéo léo để đánh bóng vào được tất cả 9 lỗ golf.

- Cách tính điểm:

Số điểm = Số lần đánh bóng – Số lần đánh bóng vào lỗ golf

- Số điểm càng ít càng tốt.

 

pptx 11 trang Khắc Nam 26/06/2023 410
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Khối 4 - Chương 4: Học và chơi cùng máy tính - Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tin học: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
1. Giới thiệu phần mềm: 
- Là môn thể thao dùng con trỏ chuột đ ánh bóng vào lỗ. 
- Giúp em t ư duy logic, kết hợp sự sáng tạo và khéo léo cùng với sự quan sát nhanh nhậy. Giúp các em ứng xử nhanh các tình huống ch ơ i. 
? Phần mềm trò chơi có lợi ích gì?. 
2. Cách sử dụng phần mềm golf” 
Tin học: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
- Kích đ úp chuột vào biểu t ư ợng cuả Trò ch ơ i golf trên màn hình nền. 
* Khởi đ ộng: 
Kích vào đ ây 
Nêu cách khởi động của phần mềm ? 
Em thấy gì trên màn hình chính của trò chơi Golf? 
Nêu cách đánh bóng vào lỗ? 
Làm việc cá nhân : 3 phút 
Nêu quy tắc chơi trò chơi? 
* Cách ch ơ i: 
Tin học: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
Tên ng ư ời ch ơ i 
Vị trí bóng 
Lỗ đ ích 
Vị trí con trỏ chuột 
Số thứ tự lỗ ch ơ i 
Số lần đ ánh bóng chuẩn 
T ư ờng bao sân Golf 
* Quy tắc chơi: 
Mỗi lần ch ơ i có 9 lỗ golf, các em cần phải ch ơ i 
 cho khéo léo đ ể đ ánh bóng vào đư ợc tất cả 9 lỗ golf. 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
- Cách tính đ iểm: 
- Số đ iểm càng ít càng tốt. 
Số đ iểm = Số lần đ ánh bóng – Số lần đ ánh bóng vào lỗ golf 
* Cách đ ánh bóng: 
Di chuyển con trỏ chuột đ ể xác đ ịnh lực và h ư ớng đ ánh bóng. 
Tin học: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
Nháy chuột đ ể đ ánh bóng. 
* Chú ý: 
Quạt gió 
Tin học: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
T ư ờng đ á 
Hồ n ư ớc 
Kết quả 
Tin học: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
Kết quả ng ư ời ch ơ i 
- Nháy chuột đ ể chuyển sang lỗ tiếp theo. 
Cách chơi Game mới và chơi lại? 
Cách thoát khỏi phần mềm Golf? 
Kết quả được đánh giá bằng gì? 
Thảo luận nhóm 
 4. Cách ch ơ i game mới và thoát khỏi phần mềm: 
Bài 3 Tập thể thao với trò chơi golf 
- Vào Game \ Quit hoặc Alt + F4 hay nhấn nút đ ể thoát 
- Vào Game \ Re – Start Current Game đ ể ch ơ i lại 
- Vào Game \ New hoặc F2 đ ể ch ơ i l ư ợt mới 
5. Kết quả 
Số lần đ ánh bóng 
Tin học: 
Tập thể thao với trò chơi golf 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_khoi_4_chuong_4_hoc_va_choi_cung_may_tinh.pptx