Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 4: Học và chơi cùng máy tính - Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 4

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 4: Học và chơi cùng máy tính - Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 4

1. Giới thiệu phần mềm

- Phần mềm Cùng học toán 4 sẽ giúp em học, ôn luyện các phép toán trong chương trình Toán lớp 4. Em có thể dùng phần mềm để học hay làm bài tập ở lớp cũng như ở nhà.

 - Phần mềm giúp em luyện tập chuột và các thao tác giao tiếp, hội thoại với máy tính

 

pptx 12 trang Khắc Nam 26/06/2023 330
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 4: Học và chơi cùng máy tính - Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài cũ : 
Em hãy nêu quy tắc gõ phím bằng 10 ngón? 
2. Nêu các phím ở hàng phím cơ sở? Cách gõ một số phím? 
Bài 1: 
HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 4 
CHƯƠNG 4: 
HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH 
1 
4 
Giới thiệu phần mềm và cách khởi động. 
Làm quen với cách luyện tập 
Thực hành 
2 
3 
Củng cố 
Các hoạt động chính : 
Xác định biểu tượng của phần mềm ? 
Nháy vào đâu để mở màn hình chính của phần mềm ? 
Quan sát màn hình chính của phần mềm em thấy điều gì ? 
Làm việc cá nhân : 3 phút 
Hoạt động 1: 
Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 
 - Phần mềm Cùng học toán 4 sẽ giúp em học, ôn luyện các phép toán trong chương trình Toán lớp 4. Em có thể dùng phần mềm để học hay làm bài tập ở lớp cũng như ở nhà. 
 - Phần mềm giúp em luyện tập chuột và các thao tác giao tiếp, hội thoại với máy tính 
1. Giới thiệu phần mềm 
Nháy đúp chuột 
vào biểu tượng 
của phần mềm 
Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 
2. Khởi động: 
 Màn hình khởi động của phần mềm như sau: 
Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 
2. Khởi động: 
 Màn hình chính của phần mềm : 
Biểu tượng của phần mềm : 
Nháy vào để mở màn hình chính của phần mềm. 
Màn hình chính có nhiều biểu tượng cá chứa các phép toán. 
Kết luận: 
Chức năng của các nút lệnh ? 
Hoạt động 2: 
Dừng làm bài, quay về màn hình chính 
Làm lại phép tính từ đầu 
Kiểm tra kết quả 
Trợ giúp 
Chuyển sang bài tiếp theo 
Làm việc nhóm 2 : 2 phút 
Khu vực thực hiện quá trình tính toán 
Các nút số cần nhập để tính toán 
Các nút lệnh điều khiển dùng trong quá trình làm bài 
Điểm số 
Hoạt động 3: 
Yêu cầu: 
 - Khởi động phần mềm Cùng học toán 4. 
 - Chọn phạm vi ôn tập kiến thức đã học tuần 12. 
 - Thực hiện các phép toán. 
 - Quan sát số điểm mình giành được. 
CỦNG CỐ 
 1. Em hãy nêu các bước để khởi động phần mềm Cùng học toán 4? 
 2. Em hãy nêu cách thực hiện một bài toán trong phần mềm Cùng học toán 4? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chuong_4_hoc_va_choi_cung_may_tinh_b.pptx